seatec 2014 - Page 17

Kuva: Arctech Helsinki Shipyard nin laivanrakennusyhtiön (STX Offshore että arktisissa oloissa toimivien erikoisalus- taa paraikaa Venäjän liikenneministeriöl- and Shipbuilding) johdosta. Taustalla oli ten kysyntä kasvaa Norjassa ja hieman pi- le jäätä murtavaa monitoimipelastusalus- konsernin päärahoittajien vaatimus, jon- temmällä aikavälillä myös Venäjällä. ta, joka valmistuu keväällä 2014. ka mukaan pääjohtajan vaihto oli edellytys yhtiön luototuksen jatkamiselle. Syyskuussa 2013 julkistetussa valtion Tilauksen arvo on noin 76 miljoonaa tulo- ja menoarviossakin on varattu rahaa euroa. Aluksen runko rakennettiin Venä- Syyskuun 16. päivänä STX Finland uuden, 127 miljoonan euron arvoisen jällä, minkä jälkeen Helsingin telakka va- Oy ilmoitti tehneensä päätöksen Rauman jäänmurtajan rakentamiseen. Summasta rustelee ja viimeistelee laivan käyttökun- telakan lopettamisesta nykymuodossaan. noin puolet on kohdistettu vuodelle 2014. toon. Laivasta tulee 76,4 metriä pitkä ja Viime kädessä telakan lopettamisen syynä On hyvinkin mahdollista, että jäänmurtaja 20,5 metriä leveä. oli ilmeisimmin telakan korealaisen emo- rakennetaan STX Finlandin telakalla. Alus edustaa uutta ajattelua öljyvahinkojen torjunnassa. Sen suunnittelu pe- yhtiön vaikea tilanne. Toisaalta kansainvälinen taantuma on vähentänyt laivatilauk- ARKTISIA ERIKOISALUKSIA rustuu ARC 100 -konseptiin, jonka Aker sia ja kiristänyt alan kilpailua. VALMISTUU HELSINGISSÄ Arctic Technology on kehittänyt Arctech Rauman telakka rakentaa parhaillaan Helsingin telakalla Arctech Helsinki Helsinki Shipyardin telakkaa varten. ulkovartiolaivaa Suomen Rajavartiolaitok- Shipyard Oy:ssä saatiin äskettäin valmiiksi Laivassa on epäsymmetrinen runko- selle. Nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä kaksi lajissaan ensimmäistä arktisten aluei- rakenne ja poikkeuksellinen potkurijärjes- polttoaineenaan käyttävä vartiolaiva Turva den offshore-huoltoalusta – Vitus Bering telmä, jonka avulla alus pystyy liikkumaan valmistuu vuoden 2013 lopulla. ja Aleksei Tshirikov – jotka rakennettiin tehokkaasti eteen, taakse ja sivulle. Se voi Vuoden 2014 alussa Raumalla kun- Sovcomflotin (SCF Group) käyttöön. Nä- toimia sekä jäänmurtajana että hinaajana nostetaan norjalaisen Fjord Line -yhtiön mä laivat tulevat öljy- ja kaasukenttien ja öljyntorjunta-aluksena. matkustaja-alus Bergensfjord merikelpoi- huoltoaluksiksi Sahalinin alueelle Venäjän seksi uusille reiteille. Rauman telakan toi- Kaukoitään. minta loppuu STX:n arvion mukaan alkukeväällä 2014. Laivoilla on poikkeuksellisen hyvä Kun pelastusalus on saatu valmiiksi, Helsingin telakalla aletaan rakentaa jäänmurtajaa Venäjän liikenneministeriölle. jäänmurtokyky, joten ne voivat murtaa Tiukasta tilanteesta huolimatta mo- jopa 1,7 metrin vahvuista jäätä. Suuri osa net uskovat suomalaisen telakkateollisuu- aluksen teräsrakenteista oli valmistettu Vii- den tulevaisuuteen. Esimerkiksi kotimaisia purin laivatelakalla. yrityksiä tukevassa Finprossa on arvioitu, Arctech Helsinki Shipyard Oy raken- MERJA KIHL ARI MONONEN seatec 2014 15