seatec 2014 - Page 16

”Laivaan nostetaan juuri nyt matkustajahyttejä, jotka on valmistettu Piikkiössä.” teltu energiatehokkaiksi ja muutenkin ym- kovaiheessa varusteluhallissa”, hän selit- päristöystävällisiksi. tää. Myös alihankkijayritykset tuovat lai- Toisen laivan valmistus alkoi vasta voihin uusia innovaatioita. TUI-aluksissa RAUMAN TELAKALLE 24. toukokuuta 2013. Ensimmäisen aluk- käytetään esimerkiksi uutta SPT Painting LAKKAUTUSPÄÄTÖS sen kölinlaskujuhla pidettiin telakalla sa- Oy:n pinnoitussysteemiä. Heinäkuun 2013 alussa STX Finland tie- mana päivänä. ”TUI Cruisesin Mein Schiff 3 -projek- dotti solmineensa aiesopimuksen kah- ”Myöhemmin valmistuvaan alukseen tissa SPT Painting Oy toimittaa ulkokansil- den uuden autolautan toimittamisesta valmistetaan parhaillaan lohkoja. Laivois- le kaikki kansi- ja parvekepinnoitteet, yh- Scanlines-varustamoyhtiölle. sa on hyvin korkea lohkojen varusteluas- teistyössä hollantilaisen Bolidt Synthetics & Kumpaankin näistä aluksista tulee te”, Degerman tarkentaa. Products -yhtiön kanssa”, toteaa SPT Pain- tilaa 1 300 matkustajalle ja 382 henkilö- tingin aluepäällikkö Tomi Hulmi. autolle. Aikanaan laivojen on määrä lii- MONENLAISTA UUTTA Pinnoitettavia alueita on Hulmin mu- LAIVATEKNIIKKAA kaan niin yläkerran aurinkokansilla kuin Valmistuttuaan TUI-risteilijät ovat 294 venekannellakin. metriä pitkiä ja 36 metriä leveitä. Laivat voivat kuljettaa 2 500 matkustajaa ja niissä on 1 000 hengen miehistö. Useisiin hytteihin rakennetaan parvekkeet. Kumpaankin risteilijään tulee laaja kansialue, useita ravintoloita, teatteri, kylpylä sekä yökerho. Laivat on lisäksi suunni- ”Pinnoitteita tehdään kokonaistoimittajille sekä suoraan STX Finlandille.” Hulmi arvioi, että TUI-laivaprojek- kennöidä Saksan Rostockin ja Tanskan Gedserin välillä. Alunperin uudet alukset oli tarkoitus rakentaa STX Finlandin Rauman telakalla. Elokuun lopulla laivojen rakennustyö kuitenkin siirrettiin Turun telakan työlistalle. ti on hieman erilainen kuin aikaisemmat Vajaat pari viikkoa myöhemmin laivahankkeet, joissa SPT Painting on ol- STX:n pääomistajalta Koreasta tuli tieto, lut mukana. jonka mukaan STX Business Groupin pää- ”Nyt pinnoitteita tehdään jo suurloh- johtaja Kang Duk-soo oli eronnut konser- TUI-risteilyalusten sisätilojen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota matkustusmukavuuteen. 14 seatec 2014