seatec 2014 - Page 10

Kuva: Outokumpu Oyj telakkatoiminta on kautta aikojen ollut ”suomalaisen meriteollisuuden ydin” – ja näyttävät, vaativat alustyypit ovat luoneet Suomelle maailmanmaineen laivanrakentajana. Samalla telakoiden ja offshore-konepajojen rinnalle on Suomeen muodostunut monipuolinen meriteollisuuden osaamiskeskittymä – ja vahvan verkoston voimin Oasis-kaksosetkin rakennettiin. Johanssonin työryhmä ei povaa maailmanloppua edes telakoille: oikein toimien ne voivat olla tulevaisuudessakin täällä. VIHREÄLLÄ KÄRJELLÄ LÄPIMURTOON Villakoiran ydin voi olla suomalaisten joustavuus ja reagointi muutosten edessä. Suomalaiset toimijat joutuvat sopeutumaan tiukentuviin ympäristönormeihin ensimmäisten joukossa, jolloin meille syntyy edelläkävijäosaamista ratkaisujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Tällä osaamiselle syntyy seuraavan kymmenen vuoden sisällä myös maailmanmarkkinat, raportissa uskotaan. ”Esimerkiksi energiatehokkuuden kehittämisessä on paljon tekemistä”, JoVuorineuvos Ole Johanssonin mielestä arktisten alueiden rikkaat luonnonvarat ja niiden täysimääräinen hyödyntäminen avaavat uusia markkinamahdollisuuksia suomalaiselle meriteollisuudelle ja varustamotoiminnalle. hansson muistuttaa ja lisää, että nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivan Viking Gracen kaltaiset vihreät alusinnovaatiot pi- ARKINEN ARKTINEN – kuin tehdä Suomesta arktisen osaami- tävät Suomea pinnalla kovassa kansainvä- Ilmastonmuutos kurkistaa useammankin sen suurvalta. lisessä kilpailussa. työryhmän pohdinnan takaa. Planeetan ”Meidän tulisi myös ottaa hiukan Kenellekään ei ole jäänyt epäselväk- lämpenemisen myötä yhä pohjoisemmat etunojaa teknologian suhteen ja esimer- si, että cleantech on tulevaisuuden suun- alueet tulevat hyödyntämiskelpoisiksi ja kiksi tehdä pilotteja Itämerellä tähän liit- ta – ja ympäristöystävällisten teknologioi- kansainvälinen kiinnostus niitä kohtaan tyen