seatec 2014 - Page 44

NEW ON BOARD Kuvat: Gasum Oy Nesteytettyä maakaasua Itämerelle Gasum oli mukana merenkulun uuden aikakauden käynnistämisessä toimittamalla nesteytettyä maakaasua (LNG) Viking Gracen koeajoihin tammikuussa 2013. Viking Grace on Itämeren ensimmäinen LNG:tä käyttävä alus. Lisää LNG-laivoja Itämerellä varmasti nähdään, kun laivojen päästörajoitukset tulevat voimaan vuonna 2015. Gasum toimittaa polttoaineen myös Rajavartiolaitoksen uudelle Turva-alukselle. I tämeri on yksi maailman tiheimmin liikennöidyistä merialueista. Siellä arvioidaan joka hetki olevan liikenteessä noin 2 000 alusta. Aluksien polttoaineista syntyy typpi- ja rikkidioksidipäästöjä, pienhiukkaspäästöjä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Itämeri on rikkioksidien päästöjen erityisalue (SECA-alue.) Vuoden 2015 alusta polttoaineen suurin sallittu rikkipitoisuus Itämerellä on 0,1 prosenttia. LNG on puhtain käytettävissä oleva polttoaine merenkulussa. LNG ei sisällä rikkiä eikä sen käyttö aiheuta haitallisia pienhiukkaspäästöjä. LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 % raskaaseen polttoöljyyn (HFO) verrattuna. Typenoksidipäästöt ovat selkeästi, noin 85 %, pienemmät kuin yleisimmin käytössä olevan raskaan polttoöljyn päästöt nykymoottoreissa. MONIPUOLINEN POLTTOAINE ERI ALUSTYYPEILLE Polttoaineena LNG:tä käytetään jo erilaisissa alustyypeissä. Esimerkiksi Norjassa LNG:tä käytetään polttoaineena niin tankkilaivoissa, yhteysaluksissa, matkustajalaivoissa kuin rannikkovartioston aluksissa. Myös Rajavartiolaitoksen uusi alus tulee käyttämään polttoaineenaan LNG:tä, jonka Gasum toimittaa. LNG-toimitukset Rajavartiolaitoksen alukseen tapahtuvat rekkakuljetuksina, samoin kuin Viking Grace-aluksen koeajoihin. Gasum toimitti LNG:n Turkuun STX:n telakalle Porvoon Kilpilahdessa sijaitsevalta nesteytyslaitokseltaan rekkakuljetuksina. Yhteen rekkaan mahtuu LNG:tä noin 20 tonnia. ”Gasum on toimittanut LNG:tä Porvoossa sijaitsevalta nesteytyslaitokseltaan jo pitkään muille asiakkaille, kuten kaasumoottoreiden koeajoihin. Viking Gracen kohdalla kyseessä oli Gasumille uusi toimitusprosessi, joten aloitimme sen suunnittelun jo hyvissä 42 seatec 2014