seatec 2014 - Page 39

Bureau Veritas kehittänyt luokituslaskentaa jäissä kulkeville LNG:n kuljetusaluksille ”B ureau Veritas´IceStar´iin on kehitetty uutena osana laskentatyökalu, jota voidaan soveltaa arktisilla merialueilla liik- kuvissa nesteytetyn maakaasun (LNG:n) kuljetusaluksissa. Työkalulla määritellään LNG-lastissa jääoloissa kulkevien alusten rakenteen luokitusvaatimukset. Nesteytetty maakaasulasti liikkuu aluksen törmätessä jäähän, jolloin lastin liikkeisiin varastoitunut kineettinen energia on otettava huomioon aluksen rakenteita mitoitettaessa”, Bureau Veritaksen maajohtaja Olli Kaljala kertoo. Hän uskoo, että Venäjän Shtokmannoskojen ja Yamalin alueiden kaasun- ja öljynkuljetukset synnyttävät ajan mittaan uusia alusprojekteja, joissa suomalaisilla laivanrakentajilla voi olla merkittävä rooli. Bureau Veritaksen IceSTAR´ia on myös kehitetty yhteistyössä Pietarin teknisen yliopiston kanssa vastaamaan jäissä kulkemisen moninaisia vaatimuksia. ”Tunnettua on, että jää olot vaihtelevat hyvin paljon, joten luokittajan on hallittava monimutkaisiakin tekijöitä. Olemme tutkimustyön kautta pystyneet satunnaismetodilla rajoittamaan datamäärää ja luomaan luokitusvaatimuksia turvallisille ja vankoille jäissä kulkeville aluksille”, Kaljala toteaa. ”Monivuotisessa jäässä liikuttaessa ongelmat ovat aivan erilaisia kuin yksivuotisissa jäissä, kuten Itämerellä tai Kaspianmerellä. Tosin Koillisväyläkään ei ole ympäri vuoden jäässä, ja osa siellä kulkevista aluksista liikennöi lähinnä avovesikaudella.” ”Jääluokan perusasiat ovat rungon ja propulsiojärjestelmän lujuus sekä koneteho. Luokituslaitoksen rooli on ensi sijassa turvallisuuden varmistaminen. Säännöillä pyritään varmistamaan, että alus selviää niistä olosuhteista, joihin sillä on oikeus mennä”, Kaljala korostaa. ”Tehokkaasti jäissä kulkevia laivoja on vielä toistaiseksi melko vähän, mutta alalla on paljon kasvupotentiaalia. Offshore-hankkeissa tarvitaan monenlaisia laivoja, ja offshore-projektit ovatkin tällä hetkellä kasvava ala. Siellä talouden taantuma ei näy samalla tavalla kuin monilla muilla aloilla”, Kaljala sanoo. BUREAU VERITAKSELLA LAAJA TOIMINTAKENTTÄ Uuden aluksen luokitus lähtee liikkeelle siitä, että ensiksi hyväksytään laivasuunnittelijan laatimat piirustukset. Sen jälkeen työ jat- ”Tunnettua on, että jää olot vaihtelevat hyvin paljon, joten luokittajan on hallittava monimutkaisiakin tekijöitä”, sanoo Bureau Veritaksen maajohtaja Olli Kaljala. kuu rakennusaikaisella valvonnalla. Bureau Veritaksella on 15 piirustustenhyväksymiskonttoria eri puolilla maailmaa ja niistä yksi on Suomessa Turussa”, Kaljala mainitsee. senttia liittyy merenkulkuun. Vuosittain yritys tarkastaa Suomes- ”Napaseutu on kuitenkin vain yksi alue, missä on jäätä. Suu- sa noin sata laivaa. Kaikkiaan maailman merillä liikkuu runsaat rin osa jäissä kulkevista laivoista toimii muilla alueilla. BV:n luoki- 10 000 Bureau Veritaksen luokittamaa laivaa ja lisäksi sisävesil- tuksessa on mm. viisi laivaa, jotka toimivat Kaspianmerellä. Siel- lä noin 2 000 alusta. lä on tok