seatec 2014 - Page 36

NEW ON BOARD ABB Marine:n tavoite on laivojen energiankulutuksen pienentäminen Laivainvestoinneissa aluksen energiatehokkuus on tullut yhä tärkeämmäksi tekijäksi päätöksenteon kannalta. Laivan suunnittelun lähtökohdaksi kehitetty energiatehokkuusindeksi EEDI (Energy Efficiency Design Index) on tullut voimaan ja laivojen polttoainelasku on tullut monissa tapauksissa paljon merkittävämmäksi kustannukseksi operoijalle kuin laivan vuokraushinta. A BB Marinen tuotteet ja järjestelmät parantavat laivan ope- voidaan saavuttaa jopa yli 20 % polttoaineensäästö perinteiseen roijan energiatehokkuutta ja pienentävät elinaikaisia kustan- AC sähkönjakeluun nähden. Tässä vaiheessa järjestelmä on saata- nuksia. Päätuotteet ovat sähkövoimalaitos- ja propulsiojärjestel- vissa vain pienjännitteellä, mikä rajoittaa niiden käytön laivoihin, mät sekä laivojen automaatio- ja päätöksenteon tukijärjestelmät joiden kokonaissähköteho on korkeintaan n. 20 MW. (advisory systems).