seatec 2014 - Page 34

NEW ON BOARD WE Tech ja Vacon auttavat parantamaan tehokkuutta M/V Bore Sea -aluksella käytettävä WE Techin WE Drive -akseligeneraattoriratkaisu perustuu VACON® NXP Grid Converter, -teknologiaan. Päämoottorin ja potkurin tehokkuus saadaan optimoitua ja polttoainekustannukset pienenevät merkittävästi, eikä apugeneraattoreita tarvitse ajaa PTO (Power Take Out) -moodissa. WE Driven avulla akseligeneraattoria voidaan tarpeen vaatiessa ajaa myös moottorina, ns. PTI (Power Take In) -moodi. K un rahtimaksut ovat alhaisia ja polttoainekustannukset kor- M/V Bore Sea -aluksella hyödynnetään WE Tech Solutions keita, ratkaisut tehokkuuden parantamiseksi ja polttoaineen- Oy:n kehittämää WE Drive -ratkaisua potkurikoneiston energiate- kulutuksen, kustannusten ja päästöjen vähentämiseksi kiinnosta- hokkuuden parantamiseen. WE Techin WE Drive -ratkaisun perus- vat laivanomistajia. WE Tech Solutions Oy:n kehittämä ratkaisu elementtinä ovat aluksen akseligeneraattorin ja sähköverkon väliin auttaa parantamaan akseligeneraattorin tehokkuutta merkittä- asennetut Vaconin invertteriyksiköt varustettuna Grid Converter västi. Sen peruselementtinä käytetään Vacon Oyj:n taajuusmuut- -toiminnalla, LCL-suotimet ja erikoissovellus. tajateknologiaa. Ratkaisu parantaa energian tehokasta hyödyntämistä, koska Tarkasti ja joustavasti moottoreita ohjaavat VACON® -taa- päämoottorin nopeutta voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Pot- juusmuuttajat ovat erittäin tärkeitä laiva- ja meriteollisuuden so- kurikoneistoa voidaan ajaa aina optimipisteessä, samalla kun lai- velluksissa: niiden avulla voidaan paranta H[