seatec 2014 - Page 30

Auringonpaistetta riittää kaikille? Ensimmäisen Sunshine-aluksen kölinlasku on vahva virstanpylväs Meyer Werftille – mutta myös suomalaisyritykset ovat mukana projektissa Q uantum of the Seas -risteilijäaluk- Sunshine-alukset ovat nyt kummatkin paan kortit lähellä rintakehää ja annoste- sen kölinlaskuseremonia 2. elokuu- virallisesti tuotantoputkessa, josta Quantu- lee tietoa uusista tulokkaista strategises- ta 2013 sujui juhlallisilla merkeissä Papen- min odotellaan putkahtavan ulos syksyllä ti, lietsoakseen amerikkalaisten cruise-in- burgin telakalla: onhan kyseessä suurin lai- 2014 ja Anthemin vuoden 2015 keväällä. toilijoiden kuumetta entisestään. Quan- va, jonka telakka koskaan on rakentanut. Royal Caribbean International ha- tumin odotetaan lähtevän ensimmäiselle Vaikka tonneista on tingitty Oasis-sarjaan luaa lastata nämäkin laivat kaikilla her- kaupalliselle matkalleen New Yorkista mar- verrattuna, Quantumilla on 167,800 GT:n kuilla: luvassa on ilmeisesti ainakin las- raskuussa 2014. edestä kokoa ja näköä. Alus kootaan 74 kuvarjohyppysimulaattori, törmäilyauto- erillisestä osasta, joista seremonian yhtey- rata ja ”virtuaalisia parvekkeita”. Eniten OASIS LIGHT dessä paikalleen tiputettiin 430 tonnin pai- kulmakarvoja on – ymmärrettävästi – saa- Aina vain suurempiin aluksiin tottuneet noinen köli. nut kohoamaan tuo viimeinen, joten seli- amerikkalaiset saavat nyt kuitenkin tyy- Eikä tässä vielä kaikki: saksalaistelala- tys on paikallaan. Virtuaaliparveke on yk- tyä paria astetta pienempään paattiin: sii- kalla suupieliä ylöspäin taivuttaa myös sisa- sinkertaisesti yhtä seinää vasten asennettu nä missä Oasis-aluksilla on kummallakin raluksen – Anthem of the Seas – siirtymi- 80-tuumainen LED-näyttö, joka yltää ka- hyttitilaa 6 296 matkustajalle, uusiin sak- nen tuotantoon: laivan teräsrakenteet sai- tosta lattiaan. Screenille heijastetaan reaa- salaislaivoihin mahtuu 4 180 matkustajaa vat tuta laserin kosketuksen ensimmäistä liajassa merinäkymiä muualta laivasta. per alus. Ehkä hyttimäärän karsimisen ta- kertaa samana päivänä. 28 seatec 2014 Amerikkalaisyhtiö pitää tuttuun ta- kana kajastaa monen cruise-bloggaajan