seatec 2013 - Page 39

Potkurilaitteiden huolto Offshore-aluksissa onnistuu Beacon Finlandin kanisteriratkaisuilla Y ksityinen Beacon Finland Ltd Oy myy suunnittelupalveluita ja erikoisratkaisuja meriteollisuudelle. Yritys on toimintansa ai- kana tehnyt yhteistyötä monen kotimaisen ja ulkomaisen yrityksen kanssa. Jo vuosia JAK-kytkentälaitteita, jolla kytketään puskijat ja proomut toisiinsa, on toimitettu ensisijaisesti suurille amerikkalaisille kuljetusyrityksille. JAK-kytkentälaitteiden suosio perustuu sen helppoon asennettavuuteen, keveyteen, pieneen tilatarpeeseen sekä huollettavuuteen, jonka aluksen henkilökunta pystyy itse tekemään. Sen lisäksi JAK-kytkentälaite on testattu ja luotettavaksi todettu mitä vaihtelevimmissa ja vaativimmissa olosuhteissa. Uusimpana aluevaltauksena Beacon Finland on saanut erinomaisen jalansijan Offshore-teollisuudessa. Alun perin Beacon Finlandin suunnittelemien propulsiokonehuonemoduulien, ns. ”kanisterien” suosio kasvaa kohisten. Kanistereita käytetään öljynporauslaivoissa. Ne ovat aluksen sisään nostettavia ”konehuoneita”, joihin on kiinnitetty potkurilaite. Kanisterit voidaan nostaa tähän tarkoitukseen suunnitellulla nostokoneistolla aluksen sisään potkurilaitteen huoltoa varten. Normaalisti öljynporauslaivaan kuuluu kuusi potkurilaitetta, joiden tärkeänä tehtävä on pitää alus tarkalleen paikallaan, koska toiminta tapahtuu niin syvissä vesissä, ettei tavanomaista ankkurointia voida tehdä. Paikannustekniikalla ja potkurien toiminnalla voidaan alus pitää koko ajan eksaktisti paikallaan, vaikka sitä ei ole kiinnitetty mihinkään. Lisäksi osaa potkurilaitteista käytetään aluksen siirtämiseen paikasta toiseen. tia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Kanisteriratkaisun avulla tuotanto pysyy katkeamattomana, vaikka yksi potkurilaitteista on nostettuna aluksen sisälle huoltoa varten. Tämä säästää paljon huolto- ja telakointikustannuksia porausta suorittaville yrityksille, puhumattakaan katkeamattoman porauksen tuomista tuotoista. Beacon Finland näkee pitkän kehitysvaiheen jälkeen voimakkaasti kasvavaa kysyntää tällaisille kanisterikonsepteille. Kanisteri on alun perin Beaconin omaan ideaan pohjautuva konsepti. Perusajatuksen pohjalta yritys on, mm. TEKES:in tukemana, tehnyt Transoceanin porauslaiva Deepwater Champion, johon on asennettu kuusi Beacon Finlandin kanisteria. aktiivista kehitystyötä. Uusien ratkaisujen antamat edut ovat paljon laajemmat kuin alkuperäisen kanisterin suomat mahdollisuudet. Uusien ratkaisu- tyä myös kanistereiden lukituslaitteet, joilla kanisteri lukitaan aluk- jen myötä koko potkurilaite voidaan irrottaa täydellistä huoltoa sen runkoon operointi- ja huoltoasemassa. varten, joka tapahtuu laivan sisällä sille varatulla alueella. Uudet Maailmassa rakennetaan kovaa vauhtia uusia aluksia öljyn ja ratkaisut soveltuvat lähes kaiken tyyppisille suurille Offshore-teol- kaasun etsintään ja tuotantoon. Yrityksen tarjoamien ratkaisujen lisuuden laivoille. Kaikkein oleellisimmista teknisistä ratkaisuista kiistattomat edut ja sitä kautta rahalliset hyödyt, kiinnostavat toi- uusien kanisteriversioiden suhteen Beacon Finland on myös jät- mijoita. Beacon Finland tulee tehostamaan markkinointiaan näi- tänyt patenttihakemukset. den ratkaisujen suhteen edelleen. Beacon Finland pystyy tarvittaessa toimittamaan valmiit kanisterit telakoille asennettavaksi aluksiin. Toimituksiin voivat sisäl- Lisätietoja: www.beaconfinland.com seatec 2013 37