seatec 2013 - Page 38

NEW ON BOARD Aurinkoenergiaa risteilyalusten parvekkeilta! R isteilyaluksille parvekkeita toimittava Jukova Oy on yhteis- Jukova Oy:n kehittämät kevyet moduulirakenteet sekä LED- työssä suomalaisen laivasuunnittelukonsepteihin erikoistu- tekniikalla toteutetut, erittäin vähän virtaa kuluttavat parvekeva- neen Elomatic Oy:n sekä saksalaisen aurinkoenergiajärjestelmiä laistukset tukevat omalta osaltaan ympäristöä säästävää aurin- kehittävän Schucon kanssa luonut uuden aurinkoenergiaa hyö- koenergiakonseptia. dyntävän konseptin. Risteilyaluksille suunnatussa innovatiivisessa Kuluneen 10 vuoden aikana Jukova Oy on toimittanut yh- mallissa laivaparvekkeiden ja tuulisuojien massiiviset lasipinnat on teensä yli 20 000 risteilylaivojen moduuliparveketta asiakkailleen hyödynnetty luonnosta saatavan aurinkoenergian keräämiseen. eri puolille maailmaa. Korkeat polttoainekustannukset ja vihreiden arvojen nousu varustamojen tavoitteiksi luovat pohjan ekologisen aurinkoener- Brand Meridian on Jukova Oy:n tuotemerkki, joka näkyy ja tunnetaan kaikilla maailman merillä! gian tuomiselle markkinoille. Kun lisäksi otetaan huomioon investoinnin suhteellisen lyhyt takaisinmaksuaika, on uudella ympäristöystävällisellä mallilla hyvät edellytykset menestyä. Lisätietoja: www.jukova.fi HDTV myös laivoille Maxisat Networks Oy toimittaa laadultaan parhaat TV-kanavat laivoille. T V-lähetysten tekninen kehitys on ollut nopeaa. Kanavien digitalisoinnin jälkeen teräväpiirto- eli HD-kanavien tarjonta on lisääntynyt merkittävästi; ensin tv-satelliittien kautta ja nyt myös maanpäällisten lähettimien kautta. Muutoksia riittää myös jatkossa. Esimerkiksi suosittujen suomenkielisten kanavalähetysten pakkaustekniikka on muuttumassa satelliitista MPEG4-formaattiin vuonna 2013. Useassa tapauksessa tämä merkitsee sitä, laivan antennitekniikkaan on tehtävä päivitys. TV-kanavien koko siirtoketjun antennilta jokaisen hytin tvvastaanottimelle pitää olla kunnossa. Oikea signaalinkäsittely ja muunnokset takaavat hyvän kuvan- ja äänenlaadun laivan kaikissa televisioissa. Lisätietoja: www.maxisat.fi/networks REFERENSSEJÄ TV-JÄRJESTELMIEN KOHTEISTAMME: 36 seatec 2013