seatec 2013 - Page 37

Laivahyväksytyt ratkaisut ja tuotteet Sovellukset Tietoliikenne Pinta Lämpötila Virtaus Paine Sarlin Oy Ab Puh. 010 550 4000 www.sarlin.com Noretron Audio Oy uuden M/S Viking Grace -risteilyaluksen audiotoimittaja N oretron Audio Oy on Espoossa toimiva, vuonna 1996 perus- Noretron Audio Oy:n puolelta projektissa mukana ollut tettu audiotekniikan monitoimitalo. Toimimme audio- ja mu- myyntipäällikkö Jorma Tikka toteaa projektin olevan haastava, siikkilaitteiden maahantuonnissa ja tukkukaupassa sekä räätälöity- mutta mieluisa. ”Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, et- jen äänijärjestelmien ja tuotantoteknisten ratkaisujen toimittajana. tä saamme olla osaltamme mukana rakentamassa Itämeren hie- Varsin mielenkiintoinen haaste oli osallistua Viking Linen nointa ja tekniikaltaan edistyksellisintä laivaa.” uuden M/S Viking Grace -risteilyaluksen viihdejärjestelmien suun- ”Yhteistyö laivayhtiön kanssa on ollut saumatonta ja tilaa- nitteluun ja toteutukseen. Laivan yökerho, ravintolat, taxfree-myy- jalla on ollut selkeä visio halutusta lopputuloksesta, joka puoles- mälä sekä konferenssitilat sisältävät uusinta tekniikkaa. taan helpotti suunnittelua jo tarjousvaiheessa. Äänilaitteiston käyt- Toimitus sisältää mm. Allen & Heath digitaalisia ja analogisia töönotossa ja testauksessa laivan ammattitaitoisen teknisen hen- miksereitä, 350 Turbosound-kaiutinta, 30 LabGruppen-tehovah- kilökunnan ohella käytössämme ovat maamme äänialan kovinta vistinta sekä niiden ohjausjärjestelmät, 40 kanavaa Shure ULXD osaamista edustavat ammattilaiset. Olen vakuuttunut siitä, että digitaalisia langattomia mikrofonijärjestelmiä sekä IEM-kuuloke- myös äänitekniikan osalta laiva on valmistuttuaan Itämeren hie- monitorointijärjestelmiä, massiivinen määrä tavanomaisia mikro- noin risteilyalus”, toteaa Tikka. foneja sekä DPA headset-mikrofoneja. Varustamon AV Manager Jouni Sirosen mukaan erityisesti äänentoistoon on paneuduttu huolella, jotta yleisölle välitettävä viihdeohjelma sekä laivassa tehtävät kuulutukset kuuluvat laivan kaikissa tiloissa selkeästi. Lisätietoja: www.noretron.fi seatec 2013 35