seatec 2013 - Page 36

NEW ON BOARD ANTTI-TEOLLISUUS Oy Quality – Safety – Style A VIIMEISIMMÄT WIURILA MARINE -REFERENSSIT: – Royal Caribbean International, Celebrity, S691 – Aida Cruises, AIDAstella, S695 – Viking Line, Viking Grace ntti-Teollisuus on valmistanut ja toimittanut laivaovia erilai- – Anthony Veder tanker, S665 siin käyttötarkoituksiin vuodesta 1992 lähtien. Tämän 21 – Ekofisk Off-Shore accommodation module vuoden aikana laivanrakennus on muuttunut paljon ja ovet tämän kehityksen mukana. SAFETY – TURVALLISUUS Liiketoimintaa ja ovia kuvaavien kolmen määreen ”Quality”, Wiurila Marine ovet ovat MED & USCG hyväksyttyjä paloturval- ”Safety” ja ”Style” merkitys on kasvanut ajan myötä ja entises- lisuustuotteita. Aktiivinen tuotekehitys ylläpitää ja päivittää ole- tään syventynyt. Toimitusten perussisältö on edelleen pääosin sa- massa olevan ovituotekannan vaatimustenmukaisuutta palotur- ma kuin toiminnan alkuvuosina, mutta muussa sisällössä on ta- vallisuus- ja turvallisuusmääräysten muuttuessa. Jatkuvan tuote- pahtunut merkittäviä muutoksia. kehityksen tuloksena ovituotekantaan lisätään uusia ovimalleja markkina- ja projektivaatimusten mukaisesti. Uusin Wiurila Ma- QUALITY – LAATU rine ovityyppi on B-30 luokan äänieristysovi WMD B-30 dB(LR+), Ovet valmistetaan ja toimitetaan asiakkaan projektierittelyiden jonka ääneneristävyysarvo laivassa on