seatec 2013 - Page 35

Kojan toimitus sisältää alusten ilmastointijärjestelmien perus- ja 3D-suunnittelun, kaikki ilmastointilaitteet sekä sähköja automaatiosuunnittelun. Kojan mukaan tilauksen merkittävät komponentit valmistetaan Jalasjärvellä ja suunnittelutyö tehdään valtaosin Tampereella. Lisää suomalaisia löytyy RCCL:n sikariportaasta. Executive Vice President Harri Kulovaara on amerikkalaisyhtiön johtoryhmän ”haalarimies”, joka varmistaa että toimitusjohtaja Richard Fainin visiot toteutuvat tasan tarkkaan. BREAKAWAY-LUOKKA ESITTÄYTYY Saksalaistelakalla on nykyisellään niin paljon tilauksia, että joku voisi jo luulla koko kapasiteetin olevan käytössä. Jostain saksalaiset ovat kuitenkin löytäneet tilaa myös norjalaiselle tuplatilaukselle. Norwegian Epic -aluksen jälkeen saksalaistelakka sai nimittäin tehtäväksi kaksi 144 000 tonnin risteilijää. Kumpikin alus vetää 4 000 matkustajaa ja 1 500 miehistön jäsentä. Laivat edustavat uutta Breakaway-luokkaa. Näistä ensimmäisen – Norwegian Breakway – kölinlaskuseremonia oli toukokuussa ja toimitusta odotetaan kevääksi 2013. Sisaraluksen pitäisi olla valmis vuotta myöhemmin. Norjalaistenkin laivoissa on suomalaista osaamista, vaikka niitä ei Suomessa rakennetakaan. Azipod-propulsiojärjestelmän aluksiin toimittaa – jälleen – ABB Vuosaari, eikä tilaus ole aivan pieni: 40 miljoonaa euroa. Toimitus sisältää sähköntuotanto- ja -jakelujärjestelmät, ohjauspotkurimoottorit ja kaksi 17,5 megawatin pro- Kone on tehnyt sekä Meyer Werftin että tä, että matkustajakapasiteetin kasvu lai- pulsiojärjestelmää. NCL:n kanssa yhteistyötä jo vuosia. voissa matelee alle kolmessa prosentissa ainakin vuoteen 2016 asti – ja ensi vuon- Myös Kone sai samasta projektista ison tilauksen. Sopimus sisältää hissien ja KULMAN TAKANA UUSI na jättivarustaja ei saa yhtään laivaa ar- liukuportaiden toimituksen kumpaankin JÄTTISOPIMUS? madansa jatkoksi. Fainin rivien väleistä on alukseen ja sisältää lisäksi option toimit- Mutta mitä uusia projekteja Meyer luettavissa, että risteilijätoimitus loppuvuo- taa laitteet kahteen saman sarjan laivaan. Werftillä siintää horisontissa? Yksi mah- deksi 2016 voisi sopia amerikkalaisten pir- Koneen saama tilaus käsittää yhteensä 60 dollisuus on RCCL:n uusi alus, josta toimi- taan hyvin. erikoistilaustyönä valmistettua hissiä sekä tusjohtaja Richard Fain vihjaisi heinäkuus- Kyseinen tilaus varmasti kiinnostaa neljä liukuporrasta, jotka suunnitellaan ja sa. Uusi alus voisi tulla joko Royal Carib- saksalaisia – mutta Turun telakkakin on räätälöidään risteilymatkustajien ja henki- beanin tai Celebrity Cruisesin laivastoon. valppaana, mikäli RCCL todella päättää lökunnan käyttöön. Fainin mukaan jopa tässä markkinassa voi- ladata uutta putkeen. Suomalaisyhtiön kokonaistoimi- tukseen kuuluu hissien ja liukuportaiden asennus paikan päällä Papenburgissa. daan odottaa mukavia tuottoja laivoilta, joilla suorituskyky on kohdallaan. RCCL:ssä on selvästi huolestuttu sii- SAMI J. ANTEROINEN seatec 2013 33