seatec 2013 - Page 27

Rajavartioston uusi LNG-käyttöinen ulkovartiolaiva on STX:n Rauman telakan seuraava rakennusprojekti. ”Alukseen lisättiin yksi peräohjaamo kakuussa 2012 STX Finland Oy:n Rauman sekä kaksi uutta päävoimakonetta gene- telakalla aletaan rakentaa uutta ulkovar- raattoreineen. Keulaan lisättiin kaksi oh- tiolaivaa rajavartiostolle. jauspotkuria.” ”Aluksesta tulee noin sata metriä pit- Koska alusta ryhdytään käyttämään kä ja LNG-käyttöinen, joskin polttoainejär- myös kaapelilaivana, sen kannelle sijoitet- jestelmä toimii tarvittaessa kahdella polt- tiin iso A-pukkiteline kaapelinlaskutöitä toaineella.” varten. Niin ikään kannelle rakennettiin ”Uusi ulkovartiolaiva rakennetaan uudet 36 hengen majoitustilat kaapelin- monikäyttöiseksi. Siitä tulee jääluokitet- laskuhenkilöstöä varten. tu ja se soveltuu myös öljyntorjuntatehtä- ”Laivaa myös levennettiin vesiviivasta viin”, Ilvonen toteaa. kymmenisen metriä noin 70 metrin matkalta. Muutoksella parannetaan laivan vakautta ja kantavuutta.” Lisää laivahankkeita on tulossa. Lo- MERJA KIHL ARI MONONEN Finferriesin maantielautta on jo rakennettu lähes valmiiksi Rauman telakalla. Lautta on tulossa liikenteeseen vuoden 2013 alussa. seatec 2013 25