seatec 2013 - Page 25

aluksen tekniikkaan ja huollettavuuteen tään myös merestä biologisia tutkimus- Tutkimusaluksella on hyttipaikkoja sekä pieniin ylläpitokustannuksiin. Aluk- näytteitä merenpohjan ja vedenlaadun 44:lle miehistön ja tiedehenkilökunnan sen tehtäviksi tulevat kalakantojen tutki- tutkimista ja analysointia varten. Sitä voi- jäsenelle. Siihen on asennettu dynaami- mus sekä kalojen lajittelu, perkaaminen, daan käyttää myös kalastuksen valvonnan nen paikannusjärjestelmä, joten laiva pys- jäädytys ja varastointi. tukena. Laivalla on niin ikään mahdollis- tyy toimimaan lounaisen Afrikan meri- ja ta tehdä säätilaan liittyvää tutkimustyötä. sääolosuhteissa kaikkina vuodenaikoina. Monipuolisella erikoisaluksella kerä- seatec 2013 23