seatec 2013 - Page 23

M/S Viking Grace suojataan ISOVER-palo- ja lämpöeristein T urun telakalla rakenteilla olevaan M/S Viking Grace -mat- Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy toimitti levyt STX kustajalauttaan asennetaan parhaillaan viimeisiä eriste- Finland Oy:n Turun telakalle. Telakan alihankkijayritykset levyjä. Alus valmistuu luovutuskuntoon vuoden 2013 alku- suorittivat varsinaisen asennustyön. puolella. Vastaavia Isoverin Marine-eristelevyratkaisuja käyte- ”ISOVER Marine eristeiden asennustyöt alkoivat tela- tään muutenkin laajalti meriteollisuudessa. kalla vuodenvaihteessa 2011–2012 ja ne kestävät runsaat ”Olemme toimittaneet tällaisia eristeitä vuodesta 2007 kymmenen kuukautta”, teknisten eristeiden yksikön päällikkö useiden maiden laivatelakoille: Italiaan, Saksaan, Suomeen, Matti Reijonen Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:stä kertoo. Norjaan, Englantiin ja Yhdysvaltoihin. ISOVER Marine -tuot- Reijosen mukaan laivan lämpö-, palo- ja äänieristyksessä teita on muun muassa asennettu Englannin kanaalissa lii- on käytetty lähes yksinomaan ISOVER Marine -eristeitä. ”Nii- kennöiviin ’Spirit of Britain’ ja ’Spirit of France’ -lauttoihin”, tä on asennettu muun muassa palosuojausta varten aluksen Reijonen mainitsee. laipioihin ja kansirakenteisiin. Näin on saatu aikaan A60-luo- Kevyet eristeratkaisut vähentävät laivan painoa 250– kan paloeristys, joka on noin 50 prosenttia perinteistä kivivil- 300 tonnia verrattuna aikaisempiin eristeratkaisuihin. ”Kos- laratkaisua kevyempi. Lämmöneristysmateriaalina laivassa on ka polttoainehinnat nousevat jatkuvasti, materiaalien kevey- Isoverin kevyttä lasivillaa.” dellä on huomattava merkitys aluksen elinkaarikustannuk- Palosuojauksessa käytettiin kolmentyyppisiä eristelevy- siin. Kevyet eristeet mahdollistavat laivan paremman käyt- jä. ”Kansirakenteissa yhden tunnin palonkestoisuus toteutet- tötalouden, parantavat aluksen vakautta sekä mahdollista- tiin 36-kiloisilla, 60 mm:n vahvuisilla pohjalevyillä. Jäykkääjien vat alukselle suuremman hyötykuoman.” eristys toteutettiin 66 kg/m painoisilla taipuvilla 30 mm:n le- ”Esimerkiksi Ultimate-eriste on kestävää ja kevyttä kui- vyillä”, Reijonen kertoo. ”A60 Bulkhead -ratkaisut toteutet- tua. Se toimii laivoissa palosuojarakenteena sekä samalla tiin 66-kiloisin 70 mm:n eristelevyin ja jäykkääjien eristykset lämpö- ja akustisena eristeenä”, Reijonen toteaa. 3 kuten A60 Deck -ratkaisuissa.” teltu jo vuoden päivät, ja varsinainen ra- toisenkin vastaavanlaisen risteilyaluksen kentaminen alkaa loppuvuodesta 2012”, STX:ltä. Oy:n eli Finferriesin tilaama maantielaut- Jari Anttila selostaa. Aikataulun mukaan risteilyalus on määrä luovuttaa tilaajalle keväällä 2014. Sen sijaan Raumalla on ollut rakenteilla jo pitkään Suomen Lauttaliikenne HUOLTOALUKSISTA ta. Lautan tuotanto aloitettiin Rauman te- NEUVOTELLAAN lakalla 13.12.2011. ”Kysymyksessä on huippuluokan STX:n Rauman telakalla on odoteltu Eide Kaksipäinen eli molempiin suun- loistoristeilijä, jonka koko on suunnilleen Marine Services A/S:n kahden öljy- ja kaa- tiin kulkeva ympäristöystävällinen maan- 100 000 bruttorekisteritonnia. Laiva on siis sukenttien huoltoaluksen viimeistelytöiden tielautt