seatec 2013 - Page 18

Kuva: STX Europe rannikon meriteollisuuden innovaatioalus- Tarkoitus on edistää elinkeinoelämän kimustoiminta kuudessa korkeakoulussa: ta -nimisen hankkeen, joka käynnistyi tä- ja korkeakoulujen yhteistyötä tutkimuk- Turun yliopistossa, Tampereen teknillisessä nä vuonna. sen, kehittämisen ja koulutuksen tiimoil- yliopistossa, Aalto yliopistossa, Lappeen- ”Lounaisrannikon keskuskaupungit ta. Myös kontakteja sidosryhmien kanssa rannan teknillisessä yliopistossa sekä Turun Turku, Uusikaupunki, Rauma ja Pori sopi- punotaan tiiviimmiksi meriteollisuuden kil- ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa. vat lokakuussa 2011 uudesta toimintamal- pailukyvyn edistämiseksi. Vauhti siis vain kiihtyy loppua koh- lista meriteollisuuden tutkimus- ja koulu- Innovaatioalustan avulla käynniste- den. Pitkäsen mukaan vuoden 2013 ai- tustoiminnan tehostamiseksi alueella”, Pit- tään yrityksien tarpeista lähtevä meriteol- kana hyviksi koetut käytännöt ja toimin- känen sanoo. lisuuden osaamista tukeva strateginen tut- tamallit vakiinnutetaan. Samalla aloitettu- 16 seatec 2013