seatec 2013 - Page 15

Keula kohti kansainvälisyyttä Meriklusteriohjelma käynnistyi muiden osaamiskeskusohjelmien tavoin vuonna 2007, ja se on suuntaamassa loppuhuipennustaan kohti. On aika katsoa, missä kantimissa kokonaisuus on nyt. V altioneuvoston määräaikainen klus- Pitkänen nostaa esille erityisesti Brasi- si-Suomen Osaamiskeskuksen erikoistumi- teriperusteinen osaamiskeskusohjel- lian yhtenä klusterin merkittävimmistä toi- sena on kehittää veneteollisuuden laittei- ma päättyy vuoden 2013 lopussa. Sen me- menpiteistä ja onnistumisista, eikä syyttä, ta ja laivatekniikkaa, kuten moottoreita ja riklusteriosa-alu