seatec 2013 - Page 12

lan mukaan yleensä tarvitsekaan antaa lisäkoulutusta, vaikka laivojen tekniikka kehittyy. Tyypillisesti luokitustarkastuksissa käy- Kuva: Aker Arctic laivasuunnittelusta.” Tarkastajille ei Kalja- dään läpi tietyt selkeät osa-alueet, kuten laivan runko, koneisto ja sähköjärjestelmät. ”Tietysti jos tulee sellainen laivatyyppi, josta meidän tarkastajallamme ei ole kokemusta, niin silloin koulutusta tai ainakin harjoittelua tarvitaan.” ”Jääluokan perusasiat ovat rungon ja propulsiojärjestelmän lujuus sekä koneteho. Luokituslaitoksen rooli on ensi sijassa turvallisuuden varmistaminen. Säännöillä pyritään varmistamaan, että alus selviää niistä olosuhteista, joihin sillä on oikeus mennä”, Kaljala korostaa. Napaseudulla toki tarvitaan vankkoja laivoja. ”Monivuotisessa jäässä liikuttaessa ongelmat ovat aivan erilaisia kuin yksivuotisissa jäissä, kuten Itämerellä tai Kaspianmerellä. Tosin Koillisväyläkään ei ole ympäri vuoden jäässä, ja osa siellä kulkevista aluksista liikennöi lähinnä kesäkaudella”, huomauttaa Kaljala. POLAARISÄÄNTÖJÄ JA POTKURITEKNIIKKAA Vuosaaressa on Aker Arcticin laivalaboratorio, missä laivoja suunnitellaan ja testataan. Napaseudun liikennöintiä varten kansainvälisellä merenkulkujärjestöllä IMO:lla (International Maritime Organisation) on valmisteill