seatec 2013 - Page 10

merenkulusta ankarissa talvioloissa. Tela- uusia laivoja lähivuosina. Jos Koil- koilla rakennetaan niin jäänmurtajia kuin lisväylää voidaan käyttää laivakuljetuk- monitoimialuksiakin, jotka tarvittaessa siin, laivamatka esimerkiksi Shanghaista pystyvät liikkumaan napaseudullakin. Hampuriin lyhenee peräti 6 400 kilomet- ”Tehokkaasti jäissä kulkevia laivoja riä. Lisäksi Venäjällä on uusia suunnitelmia on vielä toistaiseksi melko vähän, mutta luonnonvarojen hyödyntämiseksi pohjoi- alalla on paljon kasvupotentiaalia”, uskoo silla alueilla. Kuva: STX Europe A rktisella alueella tarvitaan paljon Bureau Veritaksen maajohtaja Olli Kaljala. Suomen meriklusterilla on hyvää ark- Bureau Veritas on kansainvälinen tisen teknologian osaamista ja kokemusta luokituslaitos, joka tutkii ja luokittaa lai- Kuva: Ari Mononen vojen merikelpoisuutta. Alusten on täytettävä tiukat laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Merenkulun osuus Bureau Veritaksen töistä on kansainvälisesti noin 12 prosenttia. Suomessa sen töistä noin 40–45 prosenttia liittyy merenkulkuun. Vuosittain yritys tarkastaa Suomessa noin sata laivaa. Kaikkiaan maailman merillä liikkuu runsaat 10 000 Bureau Veritaksen luokittamaa laivaa ja sisävesillä noin 2 000. LAIVOJEN SUUNNITELMAT TUTKITAAN ENSIMMÄISEKSI Perinteisiä jäänmurtajia ei ole Suomessa Bureau Veritaksen maajohtajaa Olli Kaljalan mukaan jäissä kulkevien laivojen rakentamisen alalla on paljon kasvupotentiaalia. 8 seatec 2013 luokiteltu. Sen sijaan uudemmat monitoimimurtajat on luokiteltu.