seatec 2012 - Page 26

MERENKULUN JA TUTKA-ASEMIEN KÄYTTÄMÄ ENERGIANLÄHDE TÄYTTÄÄ 30 VUOTTA Tutka-asemat ja tuulivoima eivät ole olleet viime aikoina yhteensopiva yhtälö. Pienet Windsidet ovat kuitenkin vuosien aikana antaneet virtaa lukuisien tutka-asemien laitteistolle sekä maalla että merellä ja tekevät niin tänäänkin. Kotimainen merituulivoimala Windside täyttää 30 vuotta parin kuukauden päästä. Pitkään taipaleeseen on mahtunut niin tyyntä kuin myrskyä. Suomalainen luja takuutuote on tunnetumpi niissä 40 maassa, joihin laitteita on toimitettu kuin kotimaassaan Suomessa. Haastavissa olosuhteissa laadukas investointi maksaa itsensä takaisin jo parissa vuodessa säästyneinä korjaus- ja huoltomatkoina. On tosin tapauksia, joissa kokonaisbudjetointi ei toimi ostajan parhaaksi, vaan kaupan esteenä saattaa olla vanha budjetointikäytäntö; uushankinnoille ja korjauspuolelle on omat määrärahansa. Niitä ei voi sekoittaa, vaikka painotus uushankintaan vähentäisikin tuntuvasti kokonaiskuluja. Turvallisuusnäkökohtia ei tule koskaan kuitenkaan ohittaa säästötoimenpiteiden vuoksi. Windside on toiminut vahvan laadun puolestapuhujana koko historiansa ajan. Vasta nyt, kun kestävä kehitys ja vihreät arvot on nostettu jalustalle, laatua arvostetaan entistä enemmän. Merenkulun ammattilaiset ovat tämän aina tienneet ja siksi tämä luja pienoistuulivoimala onkin levinnyt parhaiten juuri merenkulun Sähkön tuottaminen ääriolosuhteissa on puolelle, napamantereille ja muihin koviin vaikeata, mutta siihen ovat tuoneet avun luonnonolosuhteisiin. nämä lujarakenteiset tuuliturbiinit, jotka Viranomaiset ja muut ammattikäyttäjät on suunniteltu autonomiseen toimintaan. tietävät, että pitkässä juoksussa hyvä laatu tulee käyttäjälleen sekä turvallisemmaksi, varmemmaksi että edullisemmaksi. Käyttäjät ovat useimmiten eri maiden ammattilaisia, kuten viranomaisia ja tutkimusryhmiä. Sovellusalueet ovat varsin laajalla, sillä laitteet kestävät hiekka- ja lumimyrskyjä, kuumuutta, kosteutta ja jäätäviä olosuhteita. Esimerkkeinä mainittakoon veneet, mittausjärjestelmät, valvonta- ja signaalilaitteistot, poijut, majakat, telekommunikaatio ja tutka-asemat. Myös Windside -tuulipuistoja koskeva tuotekehitys etenee suunnitellusti. Päätöksen takana ovat usean vuoden testitulokset ja niissä todetut merkittävät kasvuluvut neliötehoissa siirryttäessä suurempiin kokoluokkiin. Pientuulivoimaloiden valmistamiseen asia ei vaikuta; merenkulku saa jatkossakin myrskynkestäviä Windside -pientuulivoimaloita. Lisätietoja www.windside.com Yksi monista esimerkeistä: Neljä nelimetristä Windside WS-4B tuuliturbiinia tuottavat energiaa tutka-asemalle Shanghaissa, Kiinassa. Kiinan merenkulkulaitos hyödyntää toiminnassaan Windside tuulivoimaloita kuten yllä olevassa aluksessa. Kyseessä on monikäyttöinen Windside WS-0,30B, joka kestää jopa jatkuvia 40 m/s myrskytuulia. 24 seatec 2012 Oy Windside Production Ltd:n perustaja ja toimitusjohtaja Risto Joutsiniemi on tyytyväinen merenkulun laatutietoiseen ammattikäyttäjien kuntaan.