Science and Technology Museum at Ayb Learning Hub - Page 8

Երկրորդ գոտին ուղղված է Հայաստանում գիտության ոլորտի զարգացմանը: Հայաստանի ներկայիս իրավիճակն ու 21-րդ դարի մարտահրավերները պահանջում են նորարարական լուծումներ և նորամուծություններ։ Գիտության թանգարանի երկրորդ գոտին հագեցած կլինի համապատասխան փորձանմուշներով, նորարարական սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն կտան զարգացնելու պատանիների գիտական մտածելակերպը, թույլ կտան բարձրանալ մի նոր հարթություն, ստեղծել այնպիսի խնդիրների լուծման նոր տարբերակներ, ինչպիսին է, օրինակ, Հայաստանի սեյսմիկ անվտանգության ապահովումը կամ այլընտրանքային էներգիայի ստացման ուղիների մշ