Science and Technology Museum at Ayb Learning Hub - Page 4

¶ÆՏՈՒÂÚ²Ü ÎºÜՏՐՈՆ Բնական ռեսուրսների սակավության պարագայում մարդկային կապիտալը Հայաստանի մրցունակության գլխավոր գործոններից է։ Հենց մարդկային կապիտալի շնորհիվ են բեկումնային զարգացումներ տեղի ունեցել Հայաստանի տնտեսության մի շարք ոլորտներում, և մեր մասնագետներն առաջատար են դարձել միջազգային տարբեր շուկաներում: Հնուց ի վեր հայերն առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձրել գիտության զարգացմանը։ Խորհրդային Միության տարիներին Հայաստանը նշանակալի գիտական ներուժ ուներ։ Սակայն խորհրդային կարգերի փլուզումը տնտեսական անկայունություն բերեց, և գիտությունը բախվեց մի շարք խնդիրների, որոնց արդյունքում գ Z