SAVANORIS 2018 m. Nr. 4

K R A Š TO A P S AU G O S S AVA N O R I Ų PA J Ė G Ų L E I D I N Y S 2018 m. Nr. 4 (497) Kariai savanoriai Išgyvenimo kurse „Bravo“ /22-26 psl./ Skyrių gebėjimai pasalose stabdyti šarvuotą techniką /32-35 psl./ Teritorinės gynybos pajėgos Lenkijoje /6-10 psl./