Santiceve veceri poezije - Page 98

Povremene nagrade na Šantićevim večerima poezije Na Šantićevim večerima poezije nije se dodjeljivala nikakva zvanična nagrada, niti je bila predviđena Pravilima Večeri. Tek 1973. godine na 5. Večerima, na inicijativu nekoliko institucija, Odbor Šantićevih večeri poezije formirao je poseban žiri koji je, na osnovu nagradnog konkursa, prvi put nagradio mlade pjesnike početnike. Želja je bila da ova pjesnička manifestacija podstiče i književno stvaralaštvo među mladima. Prva nagrada na ovom konkursu, koju je dodijelila Republička konferencija Saveza omladine Bosne i Hercegovine, pripala je mostarskom pjesniku Salihu Trbonji. Druga nagrada, koju je dodijelila Općinska zajednica kulture, Mostar, pripala je mladoj mostarskoj pjesnikinji Almi Fazil. Treća nagrada, koju je dodijelila Općinska konferencija Saveza omladine Mostara, pripala je mladom dubrovačkom pjesniku Vicku Lazariju. Godine 1974. na 6. Večerima na osnovu nagradnog konkursa dodijeljene su nagrade istih sponzora kao i 1973. godine. Od 44 prispjela rada nagrađeni su ovi mladi pjesnici.: Prva nagrada pripala je mladoj mostarskoj pjesnikinji Dunji Alendar, Dr uga mladom mostarskom pjesniku Omeru Tipuri i Treća Mehi Barakoviću mladom pjesniku iz Trebinja. U 1974. godini mostarska Izdavačko-knjižarsko preduzeće „Prva književna komuna” bilo je inicijator i sponzor Nagrade za najbolju pročitanu pjesmu na Šantićevim večerima poezije. Nagrada je bila novčana (2000 dinara) i komplet izdanja „Prve književne komune”. Godine 1974. ovu Nagradu je dobio pjesnik Bećir Musliju sa Kosova. Ova Nagrada dodijeljena je i 1975. godine, a dobio ju je pjesnik Vladimir Nastić. Godine 1974. u okviru 6. Šantićevih večeri poezije održano je takmičenje u recitiranju Šantićevih stihova. Ovo takmičenje bilo je nagradnog karaktera na kojemu su mogli sudjelovati svi građani Mostara, samo ne profesionalni glumci. Fotografija na str. 96. Pjesnik Vladimir Vlado Puljić na jednoj od Večeri. Foto: Stojan Lasić. 97