Santiceve veceri poezije - Page 76

Literatura i izvori: I. Smajlović: Učinite svijet ljepšim, Oslobođenje, Sarajevo, 23.VIII.1997. godine, str.19 Š.Serdarević: Šantićeve večeri poezije - Lirika kao način življenja, Oslobođenje, Sarajevo, 27.VIII.1997. godine, str.15 Š.Serdarević: Budućnost kakvu želimo, Oslobođenje, Sarajevo, 25.VIII.1997. godine, str.19 Safet Oručević: Šantić našeg doba, časopis„Most”, Mostar, br. 99 (10), avgustseptembar 1997. godine, str.9-10 Nijaz Slipčević: U duhu humanizma i tolerancije, časopis „Most”, Mostar, br.100 (11), oktobar-novembar 1997. godine, str.13-14. 75