Santiceve veceri poezije - Page 54

18. Šantićeve večeri poezije - održane 3., 4. i 5. jula 1986. godine – 3.VII. U dvorani mostarskog Narodnog pozorišta Šantićeve večeri poezije otvorio je Mugdim Karabeg, predsjednik Odbora Večeri. Zatim su nastupili mladi pjesnici: Alma Fazil, Salih Čevra, Zrinka Štimac, Fuad Kovač, Rapko Orman, Nenad Borozan, Stojanka Savić, Pero Pavlović, Tatjana Bižić, Nebojša Rudan, Nusret Omerika, Tihomir Nakić, Jozo Jakiša, Tanja Miletić, Novak Šojić, Goran Sarić, Novica Telebak, Ružica Soldo, Mirsad Čampara i Hrvoje Barbir. U muzičkom dijelu programa nastupili su: Kamerni ansambl „Crveni makovi” Mostarskog teatra mladih sa dvije ren esansne pjesme i učenici Srednje muzičke škole u Mostaru Robert Farac, violončelo, Arman Patak, violina i Samra Mačkić, klavir. 4.VII. Pjesnički karavan Šantićevih večeri poezije gostovao je u Kardeljevu (Ploče) i bili su gosti mornara Vojne pošte 50-53. U dvorani Doma jugoslavenske narodne armije u Kardeljevu nastupili su pjesnici: Vuk Krnjević, Stevan Tontić, Hasan Merdžan, Jasna Melvinger, Miroslav Đurović, Jakov Jurišić, Neđo Šipovac, Enisa Osmančević Ćurić, Ivan Cvetanović, Vladimir Pavlović, Mustafa Cico Arnautović, Nenad Borozan, Mirsad Čampara, Novica Telebak, Alma Fazil, Rapko Orman, Hrvoje Barbir, Jozo Jakiša, Salih Čevra, Nebojša Rudan, Tatjana Ružić i Ružica Soldo. U muzičkom dijelu programa nastupila je Klapa „Luka” iz grada domaćina. Stihove Alekse Šantića govorio je Miralem Kolečić, glumac mostarskog Privremenog pozorišta. 5.VII: U Spomen-kući Džemala Bijedića u jutarnjim satima promovirana je knjiga publiciste Čede Kisića „Između zaborava i sjećanja” u izdanju dnevnog lista „Oslobođenje” iz Sarajeva. O knjizi je govorio dr. Arif Tanović, recenzent knjige. Fotografija na str. 52. Uspomena sa Večeri 1983. godine. S lijeva na desno: Hasan Merdžan, Sadudin Musabegović, Alija Kebo i Tamara Đedović. 53