Santiceve veceri poezije - Page 5

33. Šantićeve večeri poezije .............................................88 34. Šantićeve večeri poezije .............................................89 35. Šantićeve večeri poezije .............................................91 36. Šantićeve večeri poezije .............................................93 Povremene nagrade na Šantićevim večerima poezije ......97 Pravila Šantićevih večeri poezije .....................................100 Književna nagrada „Aleksa Šantić” .................................103 Dobitnici Nagrade ...........................................................106 Faksimili ..........................................................................111 Popis imena ....................................................................115