Santiceve veceri poezije - Page 37

Desanka Maksimović, Pero Zubac, Jure Franičević Pločar, Božidar Šujica, Goran Babić, Husein Bašić, Ali Podrimja, Petar Gudelj, Milan Jesih, Ivan Kordić, Jovan Joco Bojović, Zlata Erika Artuković, Vladimir Vlado Puljić, Radoslav Milošević, Milovan Krunić, Safet Sarić, Tamara Đedović, Vera Tomičić i Krešimir Šego. Nastupila je i učenica Iz Čitluka Željka Kapular koja je pročitala svoju pjesmu o Ivanu Krndelju. U muzičkom dijelu programa nastupio je Kamerni ansambl „Crveni makovi” Mostarskog teatra mladih. 30.VI. U dvorani mostarskog Narodnog pozorišta održana je završna manifestacija Večeri. Prigodnu besjedu održao je Ljubomir Cvijetić, književnik i kritičar iz Sarajeva. Zatim su nastupili pjesnici: Jure Franičević Pločar, Desanka Maksimović, Božidar Šujica, Pero Zubac, Nasiha Kapidžić Hadžić, Karolj Ač, Tone Pavček, Goran Babić, Milan Jesih, Husein Bašić, Ali Podrimja, Petar Gudelj, Ivan Kordić, Jovan Joco Bojović, Zlata Erika Artuković, Vladimir Vlado Puljić, Radoslav Milošević, Milovan Krunić, Safet Sarić, Krešimir Šego, Tamara Đedović i Vera Tomičić. Stihove preminulih hercegovačkih pjesnika govorili su glumci mostarskog Narodnog pozorišta: Ante Vican, Vera Pregarac, Velimir Njirić i Vesna Žilić. U muzičkom dijelu programa nastupio je mostarski Simfonijski orkestar sa solisticom Blaženkom Cigić Milić, sopran, Zagreb. Orkestrom je dirigirao Julio Marić. Literatura i izvori: G. Md.: Šantićeve večeri poezije u junu, Sloboda, Mostar, 23.IV.1979. godine, str. 6 M. Mrkić: Tri dana poezije, muzike i stiha, Sloboda, Mostar, 4.VI.1979. godine, str. 6 Alija Kebo: Pjesničko bratstvo, Oslobođenje, Sarajevo, 30.VI.1979. godine, str. 5 Alija Kebo: Stazama poezije i revolucije, Oslobođenje, Sarajevo, 1.VII.1979. godine, str. 7 Anonim: Održane Šantićeve večeri poezije, Sloboda, Mostar, 2.VII.1979. godine, str. 9 A. Kebo: Na vrelu stiha i bratstva, Sloboda, Mostar, 9.VII.1979. godine, str. 6 Autor plakata na str. 37: Dobrivoje Bobo Samardžić 36