Santiceve veceri poezije - Page 35

Vladimir Vlado Puljić, Salih Trbonja, Nenad Borozan, Radivoje Rade Budalić, Alija Kebo, Vera Tomičić i Sadik Đulić. Stihove Alekse Šantića govorio je Slavko Simić, glumac iz Beograda. Poeziju Mehmedalije Maka Dizdara govorio je recitator Goran Matović iz Mostara. Stihove Antuna Branka Šimića, Hamze Hume, Safeta Burine i Skendera Kulenovića govorile su glumice mostarskog Narodnog pozorišta Vera Pregarc i Mekrema Vukotić. U muzičkom dijelu programa nastupili su: Simfonijski orkestar iz Mostara sa solisticom Jarmilom Prpić, sopran, Mostar. Izveli su: „Četiri balkanske igre” Josipa Slavenskog i kompoziciju „Nimfa” Petra Krstića. Hor Univerziteta „Džemal Bijedić” iz Mostara izveo je kompoziciju Stevana Mokranjca „Druga rukovet” te kompozicije „Na izvoru” (tekst Jovan Jovanović Zmaj, muzika Aleksa Šantić) i „Tamburice” (tekst i muzika: Aleksa Šantić). Orkestrom i Horom dirigirao je Abid Kusturica. Kamerni ansambl „Crveni makovi” Mostarskog teatra mladih izveo je:„Veče na školju” (tekst Aleksa Šantić, komponirala Slavica