Santiceve veceri poezije - Page 17

4. Šantićeve večeri poezije - održane 29. juna 1972. godine U lapidariju Muzeja Hercegovine Večeri je otvorio Čedo Kisić, direktor revije „Odjek” iz Sarajeva. Svoje stihove, kao gosti Večeri, govorili su: Rajko Petrov Nogo, pjesnik iz Sarajeva, Mile Pešorda, pjesnik iz Drinovaca, Marica Glamuzina, pjesnikinja iz Gruda i Ivan Kordić, pjesnik iz Sarajeva. Od mostarskih pjesnika nastupili su: Safet Burina, Alija Kebo. Zlata Erika Artuković, Vladimir Vlado Puljić, Obrad Savić, Milenko Mišo Marić, Radivoje Rade Budalić i Srebren Dizdar. Gojko Šantić, glumac iz Beograda, govorio je stihove Alekse Šantića, a stihove Hamze Hume i Antuna Branka Šimića govorili su glumci mostarskog Narodnog pozorišta Vera Pregarc i Mahmut Mašo Topić. U muzičkom dijelu programa nastupili su Kamerni sastav Simfonijskog orkestra iz Mostara, a kao solisti nastupili su: Antonija Škoro, sopran, Mostar, Muamer Kulukčija, flauta, Mostar i Stjepan Flamaceta, flauta, Mostar. Nastupio je i Oktet Doma jugoslavenske narodne armije, Mostar. Orkestrom je dirigirao Abid Kusturica. Organizacioni odbor četvrtih Šantićevih večeri poezije sačinjavali su: Jelena Gačić, predsjednik, Radivoje Rade Budalić, Ravijojla Kolak, Fadila Čustović, Jovo Spajić, Vladimir Vlado Puljić i Muamer Kulukčija. Literatura i izvori: Rade Budalić: Dug prema pjesniku, Sloboda, Mostar, 15.V.1972. godine, str. 6 R. Budalić: Priredba u čast Šantića, Sloboda, Mostar, 26.VI.1972. godine, str. 6 Anonim: Šantićeve večeri poezije, Sloboda, Mostar, 4.VII.1972. godine, str. 6 A. K.: Zavičaj u ljudskom srcu, Oslobođenje, Sarajevo, 1.VII.1972. godine, str. 7 Publikacija: X Šantićeve večeri poezije, Mostar, 1978. godine 16