Santiceve veceri poezije - Page 16

3. Šantićeve večeri poezije - održane 30. juna 1971. godine U lapidariju Muzeja Hercegovine Večeri je otvorio književnik Ćamil Sijarić, predsjednik Udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Kao gosti Večeri svoje stihove su govorili: Dara Sekulić, Anđelko Vuletić i Duško Trifunović, pjesnici iz Sarajeva. Od mostarskih pjesnika učestvovali su: Safet Burina, Alija Kebo, Ivan Kordić, Milenko Mišo Marić, Vladimir Vlado Puljić, Safet Sarić, Radivoje Rade Budalić i Zlata Erika Artuković. Stihove Alekse Šantiće govorila je Fadila Čustović, kulturna djelatnica iz Mostara, a glumac mostarskog Narodnog pozorišta Vanja Albahari čitao je stihove Hamze Hume, Pere Zupca i Gorana Babića. U muzičkom dijelu programa učestvovali su: Kamerni sastav Simfonijskog orkestra u Mostaru sa solisticom Marijom Đuraš, sopran, Mostar, koja je otpjevala kompoziciju Petra Krstića „Nimfa” na riječi Alekse Šantića. Orkestrom je dirigirao Abid Kusturica. Organizaciona odbor trećih po redu Šantićevih večeri poezije sačinjavali su: Avdo Berberac, Ravijojla Kolak, Jelena Gačić, Marko Rozić, Muamer Kulukčija, Jovo Spajić i Radivoje Rade Budalić. Literatura i izvori: Anonim: Bogat program Šantićevih večeri, Sloboda, Mostar, 21.VI. 1971. godine, str.7 M.Marić: Pjesnici i pjesnikov grad, Sloboda, Mostar, 4.VII. 1971. godine, str.6 Publikacija: X Šantićeve večeri poezije, Mostar, 1978. godine. Fotografija na str. 14. Narodno pozorište, Mostar : Aleksa Šantić „Hasanaginica” (1964. i 1968.). Glumci: Uroš Kravljača (Hasanaga) i Kaja Grganović (Merima, Hasanagina mati). 15