Santiceve veceri poezije - Page 13

2. Šantićeve večeri poezije - održane 2. jula 1970. godine U bašti Spomen-kuće Svetozara Ćorovića Večeri je otvorio Mehmedalija Mak Dizdar, pjesnik iz Sarajeva. Svoje stihove kazivali su mostarski pjesnici: Safet Burina, Alija Kebo, Ivan Kordić, Milovan Krunić, Milivoje Mrkić, Vladimir Vlado Puljić. Obrad Savić i predstavnik najmlađih mostarskih pjesnika Srebren Dizdar. Kao gost nastupio je pjesnik iz Sarajeva Velimir Milošević. Stihove Alekse Šantića i Hamze Hume govorili su glumci mostarskog Narodnog pozorišta: Jelena Obradov, Vera Pregarc, Vanja Albahari i Dragan Marković. U muzičkom dijelu programa nastupio je Simfonijski orkestar iz Mostara i Oktet Doma jugoslavenske narodne armije, Mostar. Solistica je bila Antonija Škoro, sopran, Mostar, a Orkestrom je dirigirao Josip Škorjanec. U Odboru za organizovanje Šantićevih večeri poezije 1970. godine bili su: Ravijojla Kolak, Avdo Berberac, Jelena Gačić, Muamer Kulukčija, Jovo Spajić, Milivoje Mrkić, Alija Kebo, Mugdim Karabeg i Safet Burina. Literatura i izvori: M.: Šantićeve večeri, Sloboda, Mostar, 13.VII.1970. godine, str. 7 Publikacija: X Šantićeve večeri poezije, Mostar, 1978. godine. Fotografija na str. 13. Narodno pozorište, Mostar: Aleksa Šantić „Hasanaginica” (1964. i 1968.). Glumci: Mekrema Vukotić (Hasanaginica) i Kaja Grganović (Merima, Hasanagina mati). 12