Santiceve veceri poezije - Page 112

Fotografija na str. 110. Nastup pjesnikinje Feride Duraković na Večerima 2009. godine. Foto: Stojan Lasić. 111