Santiceve veceri poezije - Page 103

Napomena: Pravila Šantićevih večeri poezije preuzeli smo iz publikacije „X Šantićeve večeri poezije” (Mostar, 1978.), a objavljena su na stranicama 85, 86 i 87. 102