Santiceve veceri poezije - Page 10

(Sloboda, Mostar, 2.XII.1986. str. 7) čitamo da će se Večeri, prema novom konceptu, održavati nizom programa u Mostaru, nekoliko mjeseci ranije prije održavanja centralne (završne) pjesničke manifestacije. Tako su održavani brojni pjesničko-muzički nastupi u periodu od februara do kraja juna kada bi se završnom pjesničkom smotrom označio i kraj Večeri. Večeri je do 1991. organizirala Kulturno-prosvjetna zajednica, Mostar, čije je Predsjedništvo upravljalo manifestacijom. Predsjedništvo Kulturnoprosvjetne zajednice, Mostar imenovalo je Odbor za organizaciju Večeri, njegova predsjednika, donosilo Pravila, utvrđivalo program Večeri i druge aktivnosti u vezi ove manifestacije. Mandat Odbora Večeri trajao je dvije godine. Sadržaji proteklih Večeri, koncipirani i ostvareni prema materijalnim mogućnostima, privukli su brojne poklonike poezije i muzike, što potvrđuje da su Šantićeve večeri poezije izvršile veliku kulturnu misiju i postale prepoznatljiv kulturni toponim Mostara. Na ovoj manifestaciji susretali su se pjesnici iz svih krajeva bivše Jugoslavije podstičući ljubav i interes za pjesničke i druge kulturno-umjetničke vrijednosti. Rat na prostorima bivše Jugosl avije u periodu od 1992. – 1995. prekida kontinuitet ove kulturne manifestacije. Reanimaciju Večeri poslije rata inicirao je mostarski pjesnik Alija Kebo 1997. godine kada su održane 24. Šantićeve večeri poezije. Prve poslijeratne Večeri organizirali su Grad Mostar- Općina Stari grad i redakcija časopisa „Most”, koji ovu smotru organiziraju do 2001. godine, kada njeno finansiranje preuzima Grad Mostar. Da bi se lakše sagledao rad ove kulturne manifestacije, donosimo pregled njenog organiziranja i sadržaja u proteklih četrdeset godina. 9