SAKU ry | Ammattiosaajan työkykypassi Handbok

Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare Yrkesspecifik arbetsförmåga Motion som främjar funktions- och arbetsförmågan Hälsokunskap Fritidsintressen och samarbetsfärdigheter Befästande av arbetsförmågan Handbok för ibruktagandet, undervisningen och handledningen Överensstämmer med de grunder för yrkesinriktade grundexamina som trädde i kraft den 1.8.2015. -1-