Sagaform - Page 138

ETIIKKA/YMPÄRISTÖTYÖ Onnellinen maailma tarvitsee eettisen vastuunsa ja ympäristö-vastuunsa kantavia yhtiöitä. Meillä on aktiivinen strategia yritysvastuusta, joka kattaa kaiken kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja pakkausten kierrättämisestä aina työolojen parantamiseen valmistusmaissamme. YHTEISKUNTAVASTUU JA EETTINEN OHJEISTO Sagaform ei omista tehtaita. Työskentelemme sen sijaan yhteistyössä mm. lasiin ja keramiikkaan erikoistuneiden alihankkijoiden kanssa. Vaadimme toimittajiamme noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia ja panostamaan jatkuvaan kehittämiseen niin ympäristöasioissa kuin eettisessä toiminnassakin. Eettinen ohjeistomme asettaa vaatimuksia vähimmäispalkalle ja edellyttää työajan sääntelyä sekä kieltää lapsityövoiman käytön. Olemme aktiivinen jäsen Business Social Compliance Initiative hankkeessa (BSCI). BSCI on eurooppalainen sosiaalisen laadunvalvonnan malli, joka käsittää toimittajatarkastuksia, vuoropuhelua ja seurantaa joiden avulla varmistamme, että eettistä ohjeistoamme noudatetaan. Riippumaton valvonta varmistetaan sillä, että kaikki BSCI-tarkastukset tekevät vain valtuutetut kolmannen osapuolen tutkimuslaitokset. Tämä on erinomainen laadunvarmistusmenetelmä niin meille, toimittajillemme kuin asiakkaillemmekin. New Wave Groupin ostokonttoreissa meillä on omaa yhteiskuntavastuusta vastaavia työntekijöitä, jotka työskentelevät kokopäivätoimisesti vieraillen toimittajiemme luona ja valvoen, että toimittajamme huomioivat sosiaaliset asiat ja ympäristön tuotannossaan. Tämä muodostaa pohjan hyvälle yhteistyölle ja tuotantoketjun paremmalle valvonnalle, jonka ansiosta voimme olla rauhallisin mielin. PITKÄJÄNTEINEN VUOROPUHELU Jotkut ongelmat ja haasteet vaativat korkeamman tason yhteistyötä. Siksi yhteiskuntavastuusta vastaava henkilökuntamme toimii yhdessä muiden yhtiöiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa erilaisissa foorumeissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa. Osallistumme mm. useita kertoja vuodessa BSCI:n kokouksiin, joissa tapaamme muita eettisestä vastuunkannosta kiinnostuneita yhtiöitä eri toimialoilta aina elintarvikkeista teknologiaan. Osallistumme myös Bangladeshissa järjestettävään, Maailmanpankin koordinoimaan Buyers Forumiin, joka on helpottanut keskusteluja hallitusten edustajien kanssa. KIERRÄTTÄEN KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Lajittelemalla jätteemme voimme auttaa pienentämään ympäristövaikutusta ja luomaan kestävän ekosyklin. 138 Sagaform kantaa vastuun tuottajana ja maksaa kulut, kun asiakkaat luovuttavat pakkauksensa keräyspisteisiin kierrätystä varten. Vihreä piste merkki on kansainvälinen todiste siitä, että pakkauksemme on osa kierrätysjärjestelmää. Meistä se tuntuu hyvältä! VIELÄ YMPÄRISTÖASIOISTA Kuljetus tuottaa suuren osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Merikuljetus on yleensä paras vaihtoehto pitkien matkojen päähän toimitettaville tavaroille. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan välttää lentokuljetuksia. Sagaformilla on kaksi päästrategiaan kuljetustemme ympäristövaikutusten vähentämiselle. Yritämme vaikuttaa huolinta- ja kuljetusliikkeisiin, joiden kanssa työskentelemme. Mukanaolomme Clean Shipping Project verkostossa on ollut tässä suureksi avuksi. Vuonna 2007 perustetussa verkostossa on luotu työkalu, joka auttaa yhtiöitä arvioimaan eri rahti- ja huolintaliikkeitä niiden ympäristövaikutuksen mukaan. Tätä tietoa voidaan sitten hyödyntää neuvotteluissa, kun painostetaan toimijoita huomioimaan ympäristöä paremmin. Yhdistämme kaikki kuljetuksemme New Wave ryhmän sisaryhtiöidemme kanssa. Varmistamalla, että kontit ja kuormat ovat aina täynnä, suojelemme ympäristöä tarpeettomilta matkoilta vajaalla täytöllä. KEMIKAALITURVALLISUUS Sagaformin tuotteiden pitää olla turvallisia, eikä niissä saa olla kiellettyjä aineita. Siksi kaikkien toimittajiemme täytyy seurata konsernimme kemikaaliluettelossa määriteltyjä standardeja. Luettelo on luotu nykyisen lainsäädännön (mm. REACH-lainsäädäntö ja EU:n ruoka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita koskevat määräysten) sekä eri toimialojen suositusten mukaiseksi. Kuulumme Swerea IVF V֖Ɨ':L:FWGF6R:G6PVWVFVFVF6֗6VV֖V7FV֖Ɩ:L:G,:G67L:BFVVRל;g27FVFFW7FV:Bf&֗7F6VRWGL:@fƖRGVGFVWBf7FfB6vf&֖fFV64T5EL8El8L8BDT4TDd5EUU4TTĔEEd5L8@5DTT5DS6vf&WVWRWrvfRw&W6W&斖F6疇FV6VFf7GWWG;g7L:FRVRƗ<:L:BG;g7L:FR6GFVW76wwr6vf&f