Sagaform Sagaform_Retail_SS2018_LR_webb_FI - Page 146

ETIIKKA/YMPÄRISTÖTYÖ Onnellinen maailma tarvitsee eettisen vastuunsa ja ympäristö-vastu- unsa kantavia yhtiöitä. Meillä on aktiivinen strategia yritysvastuusta, joka kattaa kaiken kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja pakkausten kierrättämisestä aina työolojen parantamiseen valmistus- maissamme. YHTEISKUNTAVASTUU JA EETTINEN OHJEISTO Sagaform ei omista tehtaita. Työskentelemme sen sijaan yhteistyössä mm. lasiin ja keramiikkaan erikoistuneiden alihankkijoiden kanssa. Vaadimme toimittajiamme noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia ja panostamaan jatkuvaan kehittämiseen niin ympäristöasioissa kuin eettisessä toiminnassakin. Eettinen ohjeistomme asettaa vaatimuksia vähimmäispalkalle ja edellyttää työajan sääntelyä sekä kieltää lapsityövoiman käytön. Olemme aktiivinen jäsen Business Social Compliance Initiative hankkeessa (BSCI). BSCI on eurooppalainen sosiaalisen laadunvalvonnan malli, joka käsittää toimittajatarkastuksia, vuoropuhelua ja seurantaa joiden avulla varmistamme, että eettistä ohjeistoamme noudatetaan. Riippumaton valvonta \Z\]X[[0 ]0ZZHK]\\Z]Z]Z[[]]]]X[[\[[][]\Z]] 0pۈ\[XZ[[XY[\Z\\Y[][pZ[YZ[K]Z[ B[[YHZ[\XZZ[[[YZ[]]Hܛ\[۝ܙZ\BYZ[0ۈXXHZZ\[]\]\H\X]XHp훝ZZ]0 Bp[[]0]\\HY\Z[[]ZY[[YH[ۘHB[[]0]Z[[YH[Z[]]XX[\]\X]H[\0\0훂[[X[0p][XH[]HZZ\pHB[[][\[[X[H[ۛ[KۚH[[H[[YHB]Z[\[ZY[[URSSSԓRSB]ۙ[X]HX\Y]X]]]ܚX[[X[\ۈZZ\p0 ZHZZ\[]\]\H\X]H[[0[[[YHZHZ\]ZY[ZpY[H[Z[\[\0횙[[H\[Z\\Bܝ[YZ\HHp휙p0Y0\\[Z\K[\[[YH\Z]H\ژH[\HNZZ[\H\X[[YH]Z]BY]\\0\][[HZ[[Z]HZp]0\HX[[BZ[H[[\ZZ\HZۛXX[[\[[YH^p[Y\\B\]00XXZ[X[[[ܙ[[XX[^Y\ܝ[ZZ[Bۈ[[]\\[ZH[]\[Y\ZY[[KQT0SHT00RUT0Z][[X[HY[[YH[[YH]]XHY[[0p0[\0\0흘ZKB]\HH[XX[\0ZZ[M YYܛH[XH\][[Z[HHXZXH[] [\XZX][ݝ]]]Z]Z[H\\\Z\Z[Y\\0\[Zp\HY\Hۈ[Z[[[\HZ]0 ]0Z]Z[[YHۂHY\\ڰ\[p0 YZ\0H[]H]0BQS0ST0T0TSTB[]\[XH]\[[XXZ[X[\ݚZ[ۙZX\\000\0 Y\Z[]\ۈ[Y[\\ZZZ]Y[X]ڙ[000]]][H]\[K\[[YHXZ\]ZY[]ZX[00[[]ZXKYYܛZ[HۈZH00]YXX[[]\[[YB[\0\0흘ZZ]\[[0Z\[K\]0HZZ]XH[[KHH[]\ZZZ\Z[Y[[Bp[[[[YK]Z[[HX[\[ڙX\Bۈ]0]\ZH]ZK[ۛH \\]\H\Bۈ[Hp[KH]]XHZp]0\[[XX[\HZKHH[[[ BZZZ]0ZY[[\0\0흘ZZ]Z[]ZX[00Y]HYX[][p[00]][Z\K[Z[]X[Z]H[Z[[XX[[\0\0\[[Z[Z\0HZZH[]Z[[YH]]BZp\\ZpY[[YH[K\Z\[X[K]0۝]H[ܛX]ݘ]Z[H0[ [ڙ[[[YH[\0\0\Y]Z[HX][BZX[H0]00 SRRPSUTSTUT”YYܛZ[[ZY[]00H\[\XKZZZ\XHBY[]ZZ[Z]KZHZZY[]ZY[[YH0]^H]\]Bۜ\[[YH[ZZX[[Y][Hp0][Z[\ZKY][›ۈ[HZZ\[Z[00훈 PP [Z[000HUN[KXZ[ZY[[H]ZZ[]]XH[Z]H]]p0\[HZ\HX[ڙ[[]\[]ZZ\ZK][[[YB\XHU[ZZX[\Zp0ۚH]]HX[[YHZ[[YBZZ[]Y[YYۈHX[Z\[[ZZX[Z\HH[ZZX[[p0ZB\0 Y[[YH^p\Z]HH\Z\Z\XZ[[YK]0[Z[X[[YH[Y]\X]]YYܛZ[X][]ZXKӒSSHTU00RRTSUTUTQSRUUT0ӓTSRTSSQO”YYܛH][]H]]Hܛ\ۜ\Z[H]XB[ZZ\[]\]]p0KYH\0p0H]Y\B˜YYܛK