RoessinghMedinello - Page 3

De behandeling

Het behandelvoorstel wordt met de cliënt besproken door de casemanager . Per module stelt de cliënt samen met de betreffende therapeut persoonlijke doelen op . Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel .
Duur van de behandeling
Een behandeltraject duurt ongeveer 16 weken , er zijn in deze periode drie of vier behandelmomenten in de week bij RoessinghMedinello . De casemanager evalueert tussentijds de behandeldoelen met de cliënt en indien wenselijk kunnen er aanpassingen binnen het traject volgen .
In de laatste fase van het revalidatietraject bereidt men zich voor op de periode na ontslag , waarbij de aangeleerde vaardigheden blijvend toegepast worden . Dit gebeurt met behulp van een terugvalpreventieplan . Drie maanden na het beëindigen van het behandeltraject volgt een nazorg afspraak om het geleerde nog eens door te nemen en zo nodig bij te sturen .
Actieve houding
Bij veel medische behandelingen dient men zich min of meer over te geven aan datgene wat de arts van plan is te doen . Bij de revalidatie ligt het accent vooral op een actieve medewerking van de cliënt . Niet alleen tijdens de behandelmomenten is inzet noodzakelijk maar ook thuis dienen bepaalde opdrachten uitgevoerd te worden . Op deze manier wordt een verandering van leefstijl tot stand gebracht .
Klachtenfunctionaris
De medewerkers van RoessinghMedinello stellen alles in het werk om een zo goed mogelijke behandeling te geven . Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn over de behandeling dan kan dit het beste besproken worden met degene waarbij de klacht is ontstaan . Mocht u hier samen niet uitkomen dan kunt gebruik maken van de klachtenfunctionaris , zij geeft advies met betrekking tot de klacht en helpt indien nodig .
Contactgegevens klachtenfunctionaris : Tel . 053 487 53 26 of 06 48 14 09 55 , kamer K014A , begane grond Roessingh , Centrum voor Revalidatie ( naast de bibliotheek ). Ze is aanwezig van maandag tot en met donderdag .
3