RoessinghMedinello - Page 2

RoessinghMedinello

RoessinghMedinello , een initiatief van Roessingh , Centrum voor Revalidatie en Medinello Revalidatie , is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische revalidatie in Enschede . Multidisciplinaire teams behandelen hier cliënten met een gecompliceerde zorgvraag . RoessinghMedinello staat voor een innovatieve aanpak , gebaseerd op bewezen effectieve behandelmethoden .
Een compleet palet aan pijnrevalidatie
RoessinghMedinello en Roessingh , Centrum voor Revalidatie bieden samen een compleet palet aan pijnrevalidatie aan . Binnen het revalidatiecentrum wordt hoogcomplexe revalidatie aangeboden en bij RoessinghMedinello kan men terecht voor middelcomplexe revalidatie .
Voor wie ?
De doelgroep bestaat uit cliënten met langdurige klachten van het bewegingsapparaat . Daarnaast spelen ook andere factoren een rol , zoals bewegingsangst , psychische klachten of problemen op werk of relationeel gebied . RoessinghMedinello behandelt cliënten bij wie eerdere ( para ) medische behandelingen niet of nauwelijks hebben geholpen . Doel is om de cliënt weer actief te laten participeren in het dagelijks leven . Daarbij staat kwaliteit van leven voorop .
Het behandelteam
RoessinghMedinello heeft ervaren en veelzijdige teams van professionals , onder leiding van een revalidatiearts . Het team bestaat uit ( GZ ) psychologen , fysiotherapeuten en ergotherapeuten . Dit team werkt intensief samen om de doelstellingen van de cliënt te realiseren . Het gehele traject wordt gecoördineerd door de casemanager . Deze rol wordt door één van de therapeuten ingevuld .
Procedure
Verwijzingen naar RoessinghMedinello verlopen via huisarts , bedrijfsarts of medisch specialist . Er is één gezamenlijke intakeprocedure voor RoessinghMedinello en Roessingh , Centrum voor Revalidatie . Tijdens deze intake beoordeelt een revalidatiearts waar de cliënt het beste geholpen kan worden . Na de intake wordt doorverwezen naar een van beide organisaties . Het multidisciplinaire behandelteam van RoessinghMedinello doet vervolgens een behandelvoorstel . Dit behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben beter te leren omgaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren , op lichamelijk , geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied .
2