Revista Orizonturi Literare - noiembrie 2014 - Page 33

Semănătorul

Îţi simt în mine Doamne răsuflarea

atât de iubitoare şi de calmă

când zi de zi îţi dau câte o palmă,

iar tu-mi săruţi obrajii cu iertarea.

E viaţa mea o veşnică sudalmă

pe care-o zămisleşte disperarea

când ura, ne-mplinirea, renunţarea

mă năpădesc ucigător de-a valma.

Dar Tu priveşti în mine cu blândeţe

şi-aştepţi să mă întorc din rătăcire

ca să încingi în cinstea mea ospeţe.

Şi-n timp ce eu hulesc din răzvrătire

îţi simt în trup eterna tinereţe

însămânţând iertare şi iubire.

*

S

O

N

E

T

E

*

Sonete scrise de poetul Anatol Covali

pag.33

Orizonturi Literare

Nr.15 / noi.2014

Tutoriale video IT de calitate în limba română. Noi te învăţăm tot ce trebuie să ştii în domeniul IT.

www.tutorialevideo.info