Revista Orizonturi Literare ianuarie 2015 - Page 6

Condeiul inimii

6

Poetă romantică, Aura Popa îşi cântă iubirea în versuri pline de sensibilitate, în care pluteşte un văl de mister şi teamă, uneori de neîmplinire. Însetată şi dornică de gustul sublim al iubirii, aceasta îşi scaldă sufletul în veşnicia sentimentului care o domină. “Cu siguranţă, tema predilectă a gândurilor mele este iubirea, în toate ipostazele ei, cu trăirile interioare specifice, dar am abordat şi alte teme cum ar fi natura, cunoaşterea, inexorabila trecere a timpului”.

P Poemul său intitulat “Iubire” este un imn închinat iubirii neîmplinite, iubire care mistuie simţurile sale “pe-un ţărm învolburat”. Fără puterea iubirii, poeta se simte secată de putere, căci iubirea îi este oxigen şi, in lipsa ei, nu rămâne decât un infern şi strădania sa de a închide rănile acestei absenţe nespus de dureroase:

“De câte veacuri nu mai ştiu de tine?

Aproape nu respir şi-n friguri zac

iar marea mea abia se mai abţine

să numere vârtejuri ce desfac

genuni şi le întind peste poeme…

Nu iau în seamă valuri ce-mi şoptesc

că te-am pierdut şi c-am să trec prin vreme

fără putinţa să te regăsesc

pe-un ţărm învolburat doar de candoare

De multe vieţi încerc să trec de-un zid

schimbând şi haina umbrei care doare

dar nu răzbesc infernul să-l inchid…” ( Iubire )

Iubirea îi trezeşte prin zâmbetul său “herghelii de gând” care rătăcesc în lumea sa interioară galopând cu sete spre a se împlini. Mărturiseşte că se zbate între două stări care o guvernează:

“Chiar ai trezit fără să ştii în mine

Cu-n zâmbet hergheliile de gând

Ce rătăcesc şi-acum prin zări străine,

Cu vântu-n coarne, viu şi galopând.

Un amalgam de stări şi de trăire,

Tu ai trezit acest dulce blestem

Ca-n orice viaţă să îţi fiu iubire

Să te alung mereu şi să te chem…”(Tu…)

Temeri şi confuzie se împletesc în versurile sale închegând taine pentru care poeta caută cu ardoare un răspuns:

“Ce continent ai astăzi la picioare

De nu mai vezi cum cerul îmblânzit

De noi probează valuri de răcoare?

În care parte-a lumii-ai asmuţit