Revista Orizonturi Literare februarie 2014 - Page 24

Putem chibzui asupra acestui gând frumos.

Cartea Părinţii Sistemului Filosofic Taoist dezbate pe larg, cu textele fundamentale ale întemeietorilor, evidenţiază precepte, un mod iluminat de a trăi. Noi nu vom

deveni taoişti. În schimb, depinde de noi să ne poleim viaţa, să căutăm echilibrul în tot ce facem, să acţionăm cu şi din iubire, să trăim în armonie. Cartea este publicată de Casa de Editură şi Tipografie Rawex din București, de unde poate fi

achiziționată, prin persoana unei femei de nobleţe princiară, Raluca Tudor, 072 077 3209. Cum strânge laolaltă trei cărţi taoiste, publicate de noi anterior, autorii sunt: Mira Lupeanu, între timp plecată să se odihnească puţin, cum scria un poet,

fiul meu Adrian Daniel, cu studii în Shanghai, cu un înalt simţ al limbii române, el însuşi este poet şi care, cum am spus cândva, are simţul limbii in buricele degetelor, iar cel de- al treilea autor sunt eu.

Aţi fost diplomat timp de 14 ani în China, ataşat cultural şi de presă, Ambasador, dar şi un alt număr de ani în alte ţări din Asia, unde aţi lăsat amprenta dvs. prin editarea unor scriitori din panteonul românesc şi aţi făcut cunoscute multe valori culturale dragi nouă.

Trebuie să recunoaştem că în anii aceia eram încorsetaţi. Bugetele pentru propaganda externă erau epuizate prin tipărirea cuvântărilor președintelui, iar cărţile sale zăceau apoi prin subsolurile ambasadelor. Astăzi, la banii statului se pot

adăuga subvenţii ale unor firme româneşti şi străine şi mai ales se poate discuta la editurile de ţinută pentru includerea în planurile lor editoriale a unor cărţi de reală valoare estetică şi umană, cărţi care se susţin prin ele însele, nu cu finanţe, pentru

că avem autori de Nobel, care rămân în spaţiul literelor româneşti prin dezinteresul factorilor de resort.