Revista Orizonturi Literare aprilie 2015 - Page 30

POEZII

30

ZÂMBET RĂTĂCIT

Se așează pâcla deasă pe harta oamenirii,

Poverile aruncate apăsând tot mai greu.

Ne-am rătăcit de zâmbet și bucuria firii,

Iar gândul se înalță spre cer și Dumnezeu.

Trăim cu teamă-n suflet și răul ne răpune,

Se pare că domnește în voie pe pământ.

Supușii lui uitat-au de sfânta rugăciune,

Încovoiați de griji murmură a descânt.

Copiii îmbătați de noile reclame

Iubesc tehnologia și viața în virtual,

Au diplome așezate pios în multe rame

Și-nfăţişări de parcă trăiesc la carnaval.

Bătrâne animale ce-și așteaptă sfârșitul

Îl văd ca pe-o scăpare din jugul dureros.

Din sfânta libertate a rămas numai mitul,

Reclame colorate și carnea de pe os.

PARFUM DE FERICIRE

În dansul de frunze a vântului roată

Tot poartă în mersu-i culori și culori.

Pe oameni în horă ar vrea să îi poată

Cuprinde, răsfețe-n petale de flori.

S-alunge din umbra ce apasă pe frunți

Ridate, absente și pline de griji,

Între cer și pământ construind punți

Din frunze , din doine, din vârfuri de munţi.

Un șuier se-nălță și vrea să-nspăimânte

Tot răul ce este stăpân pe pământ.

Și-n schimb veselii și dans și șuete,

Parfum de fericire pe-o undă de cânt.

Autor: Marilena Perijoc