Revista Orizonturi Literare aprilie 2015 - Page 28

POEZII

28

NOAPTE SFÂNTĂ

Blând precum o rugăciune,

Poleind în raze merii,

Craiul Nou a răsărit

Peste Noaptea Învierii,

Şi pe umbre de cărări

Credincioşi, printre coline,

Vin tăcuţi cu pască-n coşuri,

Învierii să se-nchine.

Să-l cinsteasca iar pe Fiul,

Ce-n adâncuri coborând

A călcat moartea pre moarte,

Nemurire, vieţii dând.

Printre candele de ceară,

Se strecoară pacea lină,

Duhul Sfânt, din cer coboară,

Aducând cu el lumină...

Cântă tineri şi bătrâni

Imn de slavă, tămâiat,

Peste natul de români

Azi, Hristos a Inviat!

TE CAUT...

De-ai şti cât îmi este de dor

De tine şi cântecul tău,

Îţi caut chipul pe apă şi nor

Şi-n zborul de şoim ce cade în hău.

Te caut pe gâtul viorii

Ce plânge pe strune şi acum,

Pe arşiţa verii şi-n dansul ninsorii,

Drumeţ pribeag, la capăt de drum.

Citesc rugăciuni la icoane

Şi-n mesteceni însemn rugăciuni,

Mi-e sufletul răstignit între toamne

Şi piere-n descânt de cărbuni.

Simt trupul cum mi se înclină

În faţa vămii, prea cruntă,

Cerându-ţi să-i fii tu lumină,

Iubirii ce moare cu aripa frântă...

CA UN CONDOR…

Mă sting

pe umbra aripii tale

poezie, rugăciunea mea;

Şi risipit,

mă dau uitării

spre a mă ninge

cu versuri de iubire…

Mă aseamăn

unui condor ajuns orb,

ce nu mai poate îndura

să nu vadă din zbor,

răsăritul soarelui

înaintea tuturor,

celor fără aripi;

Pană obosită de scris,

Nesomn şi de dor…

de Victor Burde