Revista Orizonturi Literare Aprilie 2014 - Page 13

Ca student, relaţia perfectă dintre un profesor şi-un student în cadrul Universităţii trebuie să se bazeze pe comunicare, buna înţelegere, respect şi ajutor reciproc. Cum vedeţi dumneavoastră, din calitate de profesor, că ar trebui să fie această relaţie?

Înainte de toate, cum bine apreciaţi dumneavoastră dle student Mihai Viorel DRAGOMIR, relaţia perfectă dintre un profesor şi un student din cadrul Universităţii trebuie să se bazeze pe comunicare, bună înţelegere, respect şi ajutor reciproc. Mă rezum doar la a aprecia modul în care definiţi această relaţie.

Se spune că psihologia oferă răspunsuri întrebărilor fără răspuns. Cum ne puteţi explica acest lucru?

Grea, foarte grea întrebarea! Şcoli şi orientări contradictorii şi hegemoniste, reflexologie, psihologia conţinutului, psihologia actului, psihologia înţelesului sau explicării, psihologia personalităţii şi nu numai, toate acestea ne îndeamnă spre nevoia de răspuns pentru întrebări fără răspuns. În timp ce Behavoriştii accentuează rolul mediului înconjurător în formarea naturii umane şi acordă un rol minor trăsăturilor ereditare, scopurile declarate ale psihologiei umaniste sunt centrate asupra modului în care poţi să îţi trăieşti viaţa plină de succes şi asupra posibilităţilor prin care poţi să construieşti relaţiile satisfăcătoare dintre oameni. În aceste condiţii, este mai mult decât evident că psihologia nu poate fi subsumată filosofiei, domeniul său de cercetare constând tocmai în extragerea unor răspunsuri asupra temelor ce îi revin ca ştiinţă a psihicului.

Cum îi motivaţi pe cei care urmează să termine liceul sau care au terminat să aleagă Universitatea Spiru-Haret? Ce mesaj aveţi pentru dascălii facultăţii de Sociologie – Psihologie ?