Revista Orizonturi Literare Aprilie 2014 - Page 10

Trist este că suntem martorii unor etichetări aparent dezinteresate din partea unor terţe persoane, dar care ascunde o concurenţă acerbă, neloială în promovarea unei imagini instituţionale. Cu toate acestea facultatea de sociologie – psihologie îşi demonstrează stabilitatea în mediul universitar tocmai prin numărul mare de studenţi, dar şi prin rezultatele obţinute de către aceştia. Cât priveşte faptul că există diferenţe sau asemănări între generaţiile care au călcat pragul Universităţii, pot să spun că în mod cert există asemănări între generaţii, marcate prin adaptabilitate la efort şi o nevoie comună de a ajuta pe cei aflaţi la nevoie să descopere speranţa în durere, forţa în teamă şi iubirea în neînţelegeri.

Ca profesor universitar, ce aşteptări aveţi de la studenţi?

Cum bine se cunoaşte, animalele nu au istorie, căci nu se percep că sunt diferite de lume, dar fiinţa umană percepe acestă diferenţă şi de aceea construieşte o istorie şi transformă lumea. În acest sens cred că înainte de a avea aşteptări de la studenţi, foarte important este ca noi, dascălii, să nu uităm că umanizarea noastră la clasă este primordială. Studentul nu este doar un nume sau un număr. În spatele lui, ca şi în spatele nostru, există o istorie fascinantă, care cuprinde lacrimi şi bucurii, împliniri, dar şi speranţe năruite. Ce îmi doresc de la studenţi? Înainte de toate să nu îşi piardă curajul de a visa. Un om care nu mai are vise înseamnă că şi-a încheiat existenţa. Totodată, îmi doresc să nu uite că drumul ales nu este deloc usor, cu atât mai mult cu cât implică o nemărginită nevoie de cunoaştere. Mărturisesc că în viaţă am greşit, însă am şi invăţat şi invăţ din propriile greşeli. Personal, am greşit şi am învăţat, am vorbit despre visele mele, despre împliniri, dar şi despre lucruri rătăcite în timp, prin graba de a spune numai eu ştiu ceea ce este bun sau rău. Îmi doresc ca studenţii, viitorii absolvenţi, să înteleagă şi faptul că a impune reguli, a critica, a certa şi pedepsii, nu inseamnă cel mai bun mod prin care ne putem pregăti pentru profesia de psiholog. Contrar a ceea ce gândeam, viaţa nu este o formulă matematică.