Revista Decenu.eu Prima ediție

cã politi aceri l | af | socia rii | o t ã l ã | c arte DECENU.EU ște a o n u c e iubeșt e trăieșt ur ect l a i ț ă og B rii u t a r e t ii și li zi a Vinc t e b a s Eli lor e t r a a re a r u a t Re a s ndra Romancsak Alex ină t ș e r c ța n a v e l Re l Stanciu Teofi o d n i c i ern t u p m Î ie ț a r e n ge gor ță n i i t s i l G ă a r Mi fă u a s u ța c n i d e r C Stanca Tina m i ă r t e e n i r u c u b u c ină, a creșt e t a t i t iden nitate e societății, m e d i l ș ra e sfere în toat ându-i cultu b schim PRIMA EDIȚIE www.decenu.eu