Revista de fizica nr 8

DESPRE REVISTA NOAS DE FIZICA LA AL-8-LEA NUMĂR De foarte multe ori ne întrebăm - De ce să edităm o revistă de fizică şcolară?- De ce să dedicăm timpul şi efortul pentru un proiect ce pentru mulţi rămâne în zona lucrurilor minore? Revista şcolară de fizică este un proiect educativ creativ ce implică echipe de elevi şi profesori într-o perioadă de timp, este o creativitate în acţiune la care identificăm patru componente majore : inovaţia, stăpânirea, controlul şi relevanţa. Inovaţia rupe graniţele convenţionalului de aceea ea poate fi planificată sau întâmplătoare, poate fi o idee personală sau adaptare, poate fi în înprejurări schimbate sau poate rezulta din ideile altora. Chiar dacă există autonomie ilustrată în satisfacţie personală eforturile sunt în armonie la nivel cultural, acţiunea este relevantă şi percepută ca atare. în spiritul unui demers creativ s-a impus un echilibru între cunoştinţele ştiinţifice pe care le posedă cel ce a creat şi concepţiile sale „sofisticate" de schimbare conceptuală a cunoştinţelor de specialitate. în felul acesta se previn unele concepţii greşite despre anumite lucruri, procese,fiinţe etc. Revista de fizică „FIZICA FORMULA 1 IN ŞTIINŢĂ" lansată de echipa de profesori de fizică împreună cu elevii pasionaţi de fizică, cu 8 ani în urmă tocmai acest lucru şi-a propus - să valorifice în acest fel intenţiile creative ale elevilor şi profesorilor de fizică. Extinderea acestei acţiuni se face şi prin revista şcolii „ANOTIMPURI". Parcurgerea filelor acesteia, care sunt în număr considerabil, îţi deschide apetitul pentru participare şi implicare la episoadele următoare. Felicit şi cu această ocazie echipa de redactare a revistei, pentru format, conţinut şi pentru perseverenţa de a realiza şi valoriza revista . Răspunsul la întrebarea de început este unul singur - Revista de fizică este o dovadă vie a preocupărilor atât a elevilor cât şi a profesorilor de fizică pentru formare şi autoformare permanentă. Cu multă consideraţie, PROF. RODICA POPESCU- DIRECTOR